ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA DOBÂNDIREA CETĂŢENIEI ROMÂNE

Documente necesare

          a) cererea pentru eliberarea actului de identitate (se eliberează gratuit la ghişeu);
          b) certificatul constatator eliberat de Ministerul Justiţiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate, (original şi două copii xerox); în cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani şi nu sunt înscrişi în certificatul constatator care atestă dobândirea cetăţeniei de către unul dintre părinţi, aceştia sunt îndrumaţi, pentru clarificarea cetăţeniei, către Ministerul Justiţiei;
          c) certificatele de stare civilă ale solicitantului, naştere şi căsătorie, dacă este cazul, precum şi cele ale copiilor săi cu vârsta mai mică de 14 ani, care dobândesc cetăţenia română împreună  cu părinţii (original şi copie xerox); în vederea obţinerii certificatelor de stare civilă româneşti, se solicită transcrierea certificatelor de stare civilă procurate în străinătate la Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Sectorului 1 al municipiului Bucureşti;
          d) documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (original şi copie xerox);
          e) un document cu fotografie , cu care solicitantul poate face dovada identităţii, respectiv: paşaport, permis de conducere sau act de identitate străin, original şi copie xerox;
          i) chitanţa de 7 lei reprezentând contravaloarea cărţii de identitate achitată la Primăria mun. Suceava – etaj I;

   

NOTĂ: Când locuinţa nu aparţine solicitantului, este obligatorie prezenţa proprietarului pentru a-şi da consimţământul de primire în spaţiu. Acesta se va legitima cu actul de identitate.

          În situaţia în care titularul spaţiului de locuit nu se poate prezenta la Biroul de Evidenţă a Persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în faţa poliţistului de ordine publică din cadrul unităţii de poliţie pe a cărei rază teritorială este situat imobilul.

          La eliberarea actului de identitate, persoana în cauză va preda permisul de şedere sau cartea de rezidenţă pentru membrii familiei eliberate de Autoritatea pentru străini, în cazul în care deţine un asemenea document.

Inchide