EXPIRAREA TERMENULUI DE VALABILITATE, MODIFICAREA DATELOR DE STARE CIVILĂ, ANULAREA ACTULUI DE IDENTITATE, SCHIMBAREA  SEXULUI SAU A FIZIONOMIEI

Documente necesare:

          a) cererea pentru eliberarea actului de identitate (se eliberează gratuit la ghişeu);
          b) actul de identitate anterior şi cartea de alegător, după caz;
          c) certificatul de naştere (original şi copie xerox);
          d) certificatul de căsătorie (original şi copie xerox);
          e) hotărâre de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz (original şi copie xerox);
          f) certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor (original şi copie xerox);
          g) certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz (originale şi copii xerox);
          h) documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (original şi copie xerox);
          i) chitanţa de 7 lei reprezentând contravaloarea cărţii de identitate achitată la Primăria mun. Suceava – etaj I;

   

NOTĂ: Când locuinţa nu aparţine solicitantului, este obligatorie prezenţa proprietarului pentru a-şi da consimţământul de primire în spaţiu. Acesta se va legitima cu actul de identitate.

          În situaţia în care titularul spaţiului de locuit nu se poate prezenta la Biroul de Evidenţă a Persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în faţa poliţistului de ordine publică din cadrul unităţii de poliţie pe a cărei rază teritorială este situat imobilul.

          Pentru eliberarea unei noi cărţi de identitate, în cazul modificării numelui şi/sau prenumelui titularului, prenumelui părinţilor, a datei ori a locului de naştere, solicitantul va prezenta şi hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă.

Inchide