Servicii electronice

Primăria Municipiul Suceava oferă cetățenilor posibiliatea de a accesa serviciile municipale online, prin intermediul portalului nostru web.

Administrația locală la zi

Dispoziție privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava, în data de 28 septembrie 2023, ora 14:00.

Dispozitie | Stire

Anunt cu privire la afișarea Tabelului cu proprietarii expropriați

Anunt | Stire

Dispoziție privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava, în data de 31 august 2023, ora 14:00.

Stire

Dispoziție privind exproprierea unui număr de 59 imobile - garaje proprietate privată situate pe coridorul de expropriere aferent obiectivului de investiții ”Parcare supraterană etajată pe strada Ștefan Tomșa”

Dispozitie | Stire

Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 19/29.01.2015 privind acordarea de facilități pentru transportul public local

Anunt | Stire

Dispoziție privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava, în data de 27 iulie 2023, ora 14:00.

Dispozitie | Stire

Dispoziție privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava, în data de 29 iunie 2023, ora 14:00.

Dispozitie | Stire

Achizitie de mijloace de transport public-autobuze electrice 12 m deal, Brasov, Iasi, Sibiu, Slatina, Suceava, cod SMIS 127865

Anunt | Stire

Dispoziție privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava, în data de 18 mai 2023, ora 14:00.

Dispozitie | Stire

Primăria Municipiului Suceava anunță ședința de Comisie Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism

Anunt | Stire

Anunt cu privire la afișarea Tabelului cu proprietarii expropriați

Anunt | Stire

Primăria municipiului Suceava anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a Proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent pentru construire cartier de locuințe colective cu regim mic de înălțime, sistematizare verticală, locuri de parcare, spații verzi amenajate, loc de joacă pentru copii, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată, inițiator Gontaru Nicolai.

Anunt

Oferta de vânzare teren situat în extravilanulu Municipiului Suceava

Anunt

Anunț public privind emiterea acordului de mediu pentru proiectul Obținere autorizație de construire pentru amenajare ”Zona de agrement Parc Șipote”.

Anunt

Primaria municipiului Suceava anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a pr. hot. privind aprobarea documentației de urbanism PUZ , pentru construire magazin PENNY, pe teren proprietate privată, situat în intravilanul municipiului Suceava pe str. Gheorghe Doja, nr. 142.

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a somaţiilor emise pentru terţi popriţi

Anunt

Raportul informării și consultării publicului privind elaborare PLAN URBANISTIC ZONAL şi Regulament de urbanism aferent pentru construire hale cu destinația sediu firmă, birouri, garaj, pe teren proprietate privată.

Anunt

În vederea finalizării procedurii de expropriere și acordare de despăgubiri aferente imobilelor - garaje expropriate în scopul realizării obiectivului de investiții ”Parcare supraterană etajată pe strada Ștefan Tomșa”, Municipiul Suceava anunță :

Anunt

Anunț proiect HCL gratuitate elevi și studenți

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul despre elaborarea documentatiei de urbanism „Planului Urbanistic Zonal și Regulament de urbanism aferent pentru construirea unui complex de locuinte colective, pe teren proprietate privată în suprafață de 17934mp, situat în intravilanul municipiului Suceava pe str. Bazelor, nr. 1

Anunt

Municipiul Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două posturi unice - funcții contractuale de execuție vacante la Serviciul Spații verzi, Compartimentul Spații verzi - Direcția Generală a Domeniului Public.

Concurs

Municipiul Suceava, cu sediul în Bdul 1 Mai nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 posturi unice – funcții contractuale de execuție vacante la Direcția Generală a Domeniului Public din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Suceava, pe perioadă nedeterminată

Concurs

Municipiul Suceava, cu sediul în Bdul 1 Mai nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului unic – funcție contractuală de execuție vacantă de expert local pe problemele romilor

Concurs

Primăria Municipiului Suceava organizează în data de 21 august 2023, conform actelor normative în vigoare, examenul de promovare în grad profesional

Concurs

Municipiul Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual unic vacant de Inspector de specialitate, gradul I, la Serviciul Administrativ – Compartimentul administrare sediu, Direcția Generală a Domeniului Public.

Concurs

Primăria Municipiului Suceava vă informează că, începând cu data de 15.05.2023, se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante.

Anunt | Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii publici de execuţie care îndeplinesc condițiile.

Concurs

Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de recrutare

Concurs

Municipiul Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante, pe perioadă nedeterminată, la Direcția Administrația Piețelor.

Concurs

Municipiul Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual vacant de inspector de specialitate, gradul IA, pe perioadă nedeterminată, la Serviciul Spații verzi – Compartimentul Spații verzi din cadrul Direcției Generale a Domeniului Public.

Concurs

Inchide