Servicii electronice

Primăria Municipiul Suceava oferă cetățenilor posibiliatea de a accesa serviciile municipale online, prin intermediul portalului nostru web.

Administrația locală la zi

Oferte de vânzare terenuri situate în extravilanul Municipiului Suceava - tarlaua ”Luncă”

Anunt

DISPOZIŢIE privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava, în data de 30 MARTIE 2023, ora 14.00

Anunt | Stire

Rezultatul informării și consultării publicului în etapa elaborării propunerilor PUZ și a Regulamentului de urbanism aferent pentru construire cartier rezidențial, inițiator UCASY AWA S.R.L. și RICCI & JACK HOMES S.R.L.

Anunt

ANUNT DE PARTICIPARE LA LICITATIE PUBLICA - INCHIRIERE - parcelă de teren în suprafață de 11 mp aparținând domeniului privat al Municipiului Suceava, situată în municipiul Suceava, str. Lazăr Vicol fn.

Anunt

PROCES VERBAL DE AFIŞAJ anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu, Municipiul Suceava, pentru proiectul „PARC FOTOVOLTAIC”

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare Plan Urbanistic Zonal și Regulament de urbanism aferent pentru supraetajarea cu două niveluri a construcției identificate cu nr. cadastral 33918 – C1-U1, cu regim de înălțime Sp+P+2E, pe teren proprietate privată în suprafață de 2936 mp situat în intravilanul municipiului Suceava, pe str. Tipografiei nr. 1, inițiator MUȘATINII S.A.

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare P.U.Z. cu Regulament de urbanism aferent pentru construire sediu firmă, pe teren proprietate privată în suprafață de 3677 mp, situat în intravilanul municipiului Suceava pe str. Mitocului, inițiator S.C. NETCOM ACTIV S.R.L.

Anunt

Oferte de vânzare terenuri situate în extravilanul Municipiului Suceava - tarlaua "Dealul Mănăstirii 2"

Anunt

Primăria Municipiului Suceava anunță ședința de Comisie Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism

Anunt | Stire

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare PUZ pentru construire clădire cu regim mare de înălțime cu spații de locuit, spații comerciale, spații prestări servicii, spații pentru birouri, locuri de parcare subterane și supraterane, sistematizare verticală, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată în suprafață de 1165 mp, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe str. Alexandru cel Bun, inițiator S.C. DAILY MOTORS S.R.L.

Anunt

Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 6 posturi vacante - funcţii publice specifice de execuţie de polițist local din cadrul Poliției Locale Suceava

Concurs

Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de promovare pentru ocuparea unei funcții publice de conducere vacante de șef birou al Biroului strategii de dezvoltare - Serviciul proiecte europene și strategii de dezvoltare din cadrul Direcției proiecte europene, turism, cultură și transport.

Concurs

Municipiul Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual vacant, pe perioadă nedeterminată, 8 ore/zi – 40 ore/săptămână, luni – vineri la Direcția Generală a Domeniului Public.

Concurs

Municipiul Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant, pe perioadă determinată, 8 ore/zi – 40 ore / săptămână, luni – vineri la Direcția Generală a Domeniului Public.

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează în data de 17.03.2023 examen de promovare, la expirarea perioadei de debut, în gradul profesional II.

Concurs

Municipiul Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor contractuale vacante, pe perioadă nedeterminată, 8 ore/zi – 40 ore / săptămână, luni – vineri la Direcția Generală a Domeniului Public.

Concurs

Consiliul Local al municipiului Suceava organizează concurs de proiecte de management pentru Teatrul „Matei Vişniec” Suceava.

Concurs

Municipiul Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante, pe perioadă nedeterminată, 8 ore/zi – 40 ore/săptămână, luni – vineri în cadrul Direcției Generale a Domeniului Public.

Concurs

Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional debutant la Serviciul cadastru, fond funciar, registru agricol – Direcția urbanism, amenajarea teritoriului și cadastru.

Concurs

Primăria Municipiului Suceava organizează în data de 2 februarie 2023, examenul de promovare în grad profesional imediat superior

Concurs

Inchide