Administrația locală la zi

Oferta de vanzare teren situat in extravilanul Municipiului Suceava - tarlaua "Rusi"

Anunt

Program de transport public local de persoane prin curse regulate, valabil de la 15 decembrie 2022

Anunt

Oferte de vânzare terenuri situate în extravilanul municipiului Suceava

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de „Elaborare a PUZ și RU aferent in baza unui aviz de oportunitate pentru construirea unui complex de locuinte colective, spatii comerciale, spatii prestari servicii, spatii alimentatie publica, locuri de parcare, spatiu de joaca pentru copii, spatii verzi amenajate, sistematizare verticala, imprejmuire, racorduri/bransamente”, pe str. Bazelor, nr. 1.

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare „PUZ pentru construire magazin Penny și magazin cu produse din carne și brânzeturi, accese auto și pietonale, trotuare, amenajări exterioare, sistematizare verticală, reclame luminoase pe fațade și în parcare, stâlp cu panou publicitar luminos, împrejmuire, racorduri/branșamente la rețelele urbane de utilități”, pe teren proprietate privată, pe str. Gheorghe Doja, nr. 142

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a PUZ și RU aferent, pentru „Elaborare Plan Urbanistic Zonal cu regulament de urbanism aferent in baza unui aviz de oportunitate pentru construirea unor hale cu functiuni de productie, depozitare, prestari servicii, comerciale, locuri de parcare, sistematizare verticala, imprejmuire, racorduri/bransamente”, pe teren in suprafata totala de 9900mp, situat in intravilanul municipiului Suceava, str. Mitocului

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a PUZ și RU aferent pentru „Elaborare PUZ cu Regulament de Urbanism aferent in baza unui aviz de oportunitate pentru construire cladire de birouri cu destinatia de spatii comerciale si prestari servicii, locuri parcare”, pe teren in suprafata totala de 1000 mp, C.F. 32362 identic cu parcela cadastrală notată cu numărul 32362, situat in intravilanul municipiului Suceava, str. Calea Unirii

Anunt

ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE PUBLICA ÎNCHIRIERE

Anunt | Stire

S-au emis următoarele decizii de impunere

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale somaţii

Anunt

Primaria municipiului Suceava organizeaza la data de 5 decembrie 2022 examen de promovare in gradul profesional II al functiilor de inspector de specialitate

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii publici de execuţie.

Concurs

Municipiul Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual unic vacant de electrician treapta I

Concurs

Primăria Municipiului Suceava organizează, conform actelor normative în vigoare, examenul de promovare în grad profesional imediat superior a angajaților contractuali din cadrul DAP, DGDP și DAS care îndeplinesc condițiile de participare la examenul de promovare.

Concurs

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr.869/2015, cu completările și modificările ulterioare, MUNICIPIUL SUCEAVA (tel. 0230-212696, interior 252), cu sediul în mun. Suceava, B-dul 1 Mai nr.5A, județul Suceava, organizează concurs pentru ocuparea a 2 posturi de medic specialist dentist, confirmat în specialitatea stomatologie generală, din cadrul Compartimentului de medicină școlară dentară – Direcția de Asistență Socială.

Concurs

Municipiul Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul investiții – Direcția generală tehnică și de investiții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Suceava.

Concurs

Primăria Municipiului Suceava organizează examen de promovare în clasă, în baza dispozițiilor art. 618 alin.(23), art. 477, art. 480 precum și ale art. 481 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și cumpletările ulterioare, pentru un funcţionar public numit în funcție publice din clasa III, respectiv pentru un referent, clasa III, gradul profesional superior din cadrul Serviciului urmărire și executare silită - Direcția Buget, Contabilitate și Fiscalitate.

Concurs

Municipiul Suceava organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante, cu normă întreagă, din cadrul Compartimentului de medicină școlară generală – Direcția de Asistență Socială.

Concurs

Municipiul Suceava organizează concurs pentru ocuparea a două posturi de medic specialist dentist, confirmat în specialitatea stomatologie generală, din cadrul Compartimentului de medicină școlară dentară – Direcția de Asistență Socială.

Concurs

Municipiul Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Serviciului administrare străzi și sistematizare rutieră - Direcția generală tehnică și de investiții.

Concurs

Inchide