ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 14 ANI

 

          La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintă la ghişeul Biroului de evidenţă a persoanelor, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament, pentru a solicita eliberarea actului de identitate.

          Documente necesare:

a) cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor, cât şi de părinte/reprezentat legal  - anexa nr. 11 din H.G. nr. 1375/2006 (se eliberează gratuit la ghişeu);
b) certificatul de naştere (original şi copie xerox);
c) actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal;
d) documentul cu care părintele/reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu (original şi copie xerox);
e) certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz, hotărârea judecătorească, definitivă şi irevocabilă, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi  (original şi copie xerox);
f) chitanţa de 7 lei reprezentând contravaloarea cărţii de identitate achitată la Primăria mun. Suceava – etaj I;

NOTĂ: Când locuinţa nu aparţine părinţilor minorului, este obligatorie prezenţa proprietarului pentru a-şi da consimţământul de primire în spaţiu. Acesta se va legitima cu actul de identitate.

          În situaţia în care titularul spaţiului de locuit nu se poate prezenta la Biroul de Evidenţă a Persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în faţa poliţistului de ordine publică din cadrul unităţii de poliţie pe a cărei rază teritorială este situat imobilul.

Inchide