PIERDEREA, FURTUL, DISTRUGEREA SAU DETERIORAREA ACTULUI DE IDENTITATE DEŢINUT ANTERIOR

Documente necesare

          a) cererea pentru eliberarea actului de identitate (se eliberează gratuit la ghişeu);
          b) actul de identitate anterior numai în cazul deteriorării şi cartea de alegător, după caz;
          c) certificatul de naştere (original şi copie xerox);
          d) certificatul de căsătorie (original şi copie xerox);
          e) hotărâre de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz (original şi copie xerox);
          f) certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor (original şi copie xerox);
          g) certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz (originale şi copii xerox);
          h) documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (original şi copie xerox);
          i) dovada eliberată de unitatea de poliţie unde a fost reclamat furtul;
          j) un document emis de o instituţie sau autoritate publică – paşaport, permis de conducere, legitimaţie de serviciu, livret militar ori diploma de absolvire a unei instituţii de învăţământ, cu fotografie de dată recentă (original şi copie xerox);
          k) chitanţa de 7 lei reprezentând contravaloarea cărţii de identitate achitată la Primăria mun. Suceava – etaj I. 

NOTĂ: Când locuinţa nu aparţine solicitantului, este obligatorie prezenţa proprietarului pentru a-şi da consimţământul de primire în spaţiu. Acesta se va legitima cu actul de identitate.

          În situaţia în care titularul spaţiului de locuit nu se poate prezenta la Biroul de Evidenţă a Persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în faţa poliţistului de ordine publică din cadrul unităţii de poliţie pe a cărei rază teritorială este situat imobilul.

Inchide