Servicii electronice

Primăria Municipiul Suceava oferă cetățenilor posibiliatea de a accesa serviciile municipale online, prin intermediul portalului nostru web.

Administrația locală la zi

Primăria municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare PUZ cu Regulament de urbanism aferent pentru construirea unei locuințe colective, pe teren proprietate privată în suprafață de 1663 mp, situat în intravilanul municipiului Suceava pe str. Parcului, nr. 1, inițiator ERICADA S.R.L.

Anunt

Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate a somațiilor pentru amenzi contravenționale

Anunt

Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate a înștiințărilor de poprire - amenzi contravenționale.

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a Proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal și Regulament de urbanism aferent, pentru construirea unui bloc de locuințe și funcțiuni complementare locuirii, pe teren proprietate privată, iniţiator K TEAM S.R.L..

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a Proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan urbanistic zonal și Regulament de urbanism aferent, pentru construire HOTEL pe teren proprietate privată, inițiator POLARIS CAFE S.R.L.

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a Proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal cu Regulament de Urbanism aferent pentru construire clădire de birouri pe teren proprietate privată, inițiatori Marcu Andrei Lucian, Marcu Simona Adriana, Cojocariu Ilie și Cojocariu Veronica.

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a Proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan urbanistic zonal și Regulament de urbanism aferent, pentru construire ansamblu rezidențial de clădiri cu regim mare de înălțime cu funcțiuni mixte, pe teren proprietate privată, solicitant NIVA DEVELOPMENT S.R.L.

Anunt

Rezultatul informării și consultării publicului în etapa elaborării propunerilor PUZ cu Regulament de urbanism aferent, pentru construirea unui bloc de locuințe și funcțiuni complementare locuirii (comerț, prestări servicii) locuri de parcare, sistematizare verticală, spații verzi amenajate, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată.

Anunt

Rezultatul informării și consultării publicului în etapa elaborării propunerilor PUZ cu Regulament de urbanism aferent, pentru construire clădire de birouri cu destinația de spații comerciale și prestări servicii, locuri de parcare, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată.

Anunt

ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE PUBLICĂ - ÎNCHIRIERE

Anunt

Primăria municipiului Suceava organizează în data de 27 mai 2024 examen de promovare în treaptă profesională imediat superioară a angajatului contractual din cadrul Direcției Generale a Domeniului Public.

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează în data de 27 mai 2024 examen de promovare în grad profesional pentru funcţionarii publici de execuţie care îndeplinesc cumulativ condițiile de participare.

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior a angajatului contractual din cadrul Direcției Administrația Piețelor – Serviciul investiții, reparații și administrativ

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii publici de execuţie.

Concurs

Municipiul Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului unic - funcție contractuală de execuție vacantă de mecanic utilaje, treapta II, la Serviciul Administrare cimitire - Compartimentul administrare ”Cimitir Pacea” din cadrul Direcției Generale a Domeniului Public.

Concurs

Municipiul Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două posturi unice - funcții contractuale de execuție vacante la Serviciul Spații verzi, Compartimentul Spații verzi - Direcția Generală a Domeniului Public.

Concurs

Municipiul Suceava, cu sediul în Bdul 1 Mai nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 posturi unice – funcții contractuale de execuție vacante la Direcția Generală a Domeniului Public din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Suceava, pe perioadă nedeterminată

Concurs

Municipiul Suceava, cu sediul în Bdul 1 Mai nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului unic – funcție contractuală de execuție vacantă de expert local pe problemele romilor

Concurs

Primăria Municipiului Suceava organizează în data de 21 august 2023, conform actelor normative în vigoare, examenul de promovare în grad profesional

Concurs

Municipiul Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual unic vacant de Inspector de specialitate, gradul I, la Serviciul Administrativ – Compartimentul administrare sediu, Direcția Generală a Domeniului Public.

Concurs

Inchide