Administrația locală la zi

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Suceava nr. 63/27.02.2020 privind aprobarea exproprierii unor bunuri imobile – terenuri proprietate privată

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul despre elaborarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului de urbanism aferent pentru construire CLINICĂ STOMATOLOGICĂ, locuri de parcare, sistematizare verticală, spații verzi amenajate și racorduri/branșamente la rețelele de utilități tehnico-edilitare, pe teren proprietate privată în suprafață de 576 mp.

Anunt

Rezultatul informării și consultării publicului în etapa elaborării propunerilor PUZ și a Regulamentului de urbanism aferent pentru construire Parcare supraterană etajată, parcare supraterană la nivelul solului și gradiniță, pe străzile Mesteacănului, Duzilor și b-dul Corneliu Coposu.

Anunt

Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale - somații.

Anunt

Municipiul Suceava titular al proiectului “Sistem integrat de management și modelare urbană destinat fluidizării traficului și îmbunătățirii calității vieții”, anunță începerea procedurii de consultare privind luarea deciziei etapei de încadrare de către APM Suceava

Anunt

Anunț privind recrutarea personalului pentru recensământul populației

Anunt

Primăria Municipiului Suceava anunță intenția de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la PUZ și regulament de urbanism aferent pentru obiectivul de investiții parcare zona străzii Ștefan Tomșa

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul despre „Elaborare plan urbanistic zonal si Regulament de urbanism aferent, in baza unui aviz de oportunitate, pentru locuinte colective si individuale, imprejmuire teren, sistematizare verticala si racorduri/bransamente la retelele de utilitati tehnico edilitare”, pe teren in suprafata totala de 5643 mp,

Anunt

MUNICIPIUL SUCEAVA din mun. Suceava, B-dul 1 Mai, nr. 5A, jud. Suceava, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Obținere autorizație de construire pentru proiectul Sistem integrat de management și modelare urbană destinate fluidizării traficului și îmbunătățirii calității vieții” propus a fi amplasat în mun. Suceava, jud. Suceava.

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava

Anunt

Municipiul Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Serviciului administrare străzi și sistematizare rutieră - Direcția generală tehnică și de investiții.

Concurs

Municipiul Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual vacant de consilier gradul II la Biroul relații publice și administrativ - Direcția de Asistență Socială.

Concurs

Municipiul Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 6 posturi contractuale vacante la Direcția de Asistență Socială, Serviciul programe sociale, sănătate, educație - Compartimentul de medicină școlară generală.

Concurs

Municipiul Suceava organizează concurs de recrutare, cu respectarea condițiilor generale prevăzute de art.465 alin.(1) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Concurs

Municipiul Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 4 posturi contractuale vacante la Direcția de Ecologizare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Suceava.

Concurs

Municipiul Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează în data de 28 iunie 2022 concurs de recrutare pentru ocuparea unui post – funcție contractuală de execuție temporar vacantă de șofer treapta I la Serviciul Parc auto din cadrul Direcției Generale a Domeniului Public - aparatul de specialitate al Primarului municipiului Suceava.

Concurs

Municipiul Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 18 posturi – funcții contractuale de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Suceava, respectiv: la Direcția Administrația Piețelor și la Direcţia Generală a Domeniului Public

Concurs

Municipiul Suceava organizează concurs de recrutare, cu respectarea condițiilor generale prevăzute de art.465 alin.(1) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea a 2 funcţii publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional principal la Serviciul finanțare învățământ și încasări directe

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii publici de execuţie care îndeplinesc cumulativ, dispozițiile art.479 alin.(1) lit.a), lit.c) și lit.d) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Concurs

Municipiul Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 16 posturi contractuale vacante la Direcţia Generală a Domeniului Public.

Concurs

Inchide