Servicii electronice

Primăria Municipiul Suceava oferă cetățenilor posibiliatea de a accesa serviciile municipale online, prin intermediul portalului nostru web.

Administrația locală la zi

Program Patinoar

Stire

Dispoziție privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava, în data de 23 noiembrie 2023, ora 14:00.

Dispozitie | Stire

Dispoziție privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava, în data de 26 octombrie 2023, ora 14:00.

Anunt | Stire

Dispoziție privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava, în data de 28 septembrie 2023, ora 14:00.

Dispozitie | Stire

Anunt cu privire la afișarea Tabelului cu proprietarii expropriați

Anunt | Stire

Dispoziție privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava, în data de 31 august 2023, ora 14:00.

Stire

Dispoziție privind exproprierea unui număr de 59 imobile - garaje proprietate privată situate pe coridorul de expropriere aferent obiectivului de investiții ”Parcare supraterană etajată pe strada Ștefan Tomșa”

Dispozitie | Stire

Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 19/29.01.2015 privind acordarea de facilități pentru transportul public local

Anunt | Stire

Dispoziție privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava, în data de 27 iulie 2023, ora 14:00.

Dispozitie | Stire

Dispoziție privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava, în data de 29 iunie 2023, ora 14:00.

Dispozitie | Stire

Primăria municipiului Suceava anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a PH privind aprobarea documentației de urbanism PUZ și Regulament de urbanism aferent, iniţiat de NETCOM ACTIV S.R.L., pentru construire sediu firmă, pe teren proprietate privată în suprafață de 3677 mp, situat în intravilanul municipiului Suceava pe str. Mitocului.

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a PH privind aprobarea documentației de urbanism PUZ și Regulament de urbanism aferent, iniţiat de MUSATINII S.A., pentru supraetajarea cu două niveluri a construcției identificate cu nr. cadastral 33918 – C1-U1, pe teren proprietate privată în suprafață de 2936 mp, situat în intravilanul municipiului Suceava pe str. Tipografiei, nr. 1.

Anunt

Primaria municipiului Suceava anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a PH privind aprobarea documentației de urbanism PUZ, pe teren proprietate privată în suprafață de 17934mp, C.F. 43694, pe str. Bazelor, initiator Trutzi S.R.L.

Anunt

Primaria municipiului Suceava anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a Ph privind aprobarea documentației de urbanism PUZ pe teren proprietate privată în suprafață totală de 1187mp C.F. 31576 pe str. Samoil Isopescu, nr. 8, initiator Trans Europe Speed S.R.L.

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare PUZ pe teren proprietate privată în suprafață totala de 20494mp situat în intravilanul municipiului Suceava pe str. Gheorghe Doja, F.N.

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul despre elaborarea documentatiei de urbanism PUZ pentru construire cladire de birouri in suprafata totala de 1000 mp, C.F. 32362, situat în intravilanul municipiului Suceava pe str. Calea Unirii, F.N., inițiatori Marcu Andrei Lucian, Marcu Simona Adriana, Cojocariu Ilie Si Cojocariu Veronica.

Anunt

Rezultatul informării și consultării publicului în etapa elaborării propunerilor PUZ și a Regulamentului de urbanism aferent pentru supraetajarea cu două niveluri (destinație birouri) a construcției identificate cu nr. cadastral 33918 – C1-U1, inițiator MUȘATINII S.A.

Anunt

Anunț cu privire la publicarea adreselor de informare și a deciziei de impunere

Anunt | Decizie de impunere - fizice

Anunț cu privire la data desfășurării ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism din luna noiembrie 2023

Anunt

Anunt public privind decizia de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Autostrada Pascani Suceava

Anunt

Primăria municipiului Suceava organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior a angajatului contractual din cadrul Direcției Administrația Piețelor – Serviciul investiții, reparații și administrativ

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii publici de execuţie.

Concurs

Municipiul Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului unic - funcție contractuală de execuție vacantă de mecanic utilaje, treapta II, la Serviciul Administrare cimitire - Compartimentul administrare ”Cimitir Pacea” din cadrul Direcției Generale a Domeniului Public.

Concurs

Municipiul Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două posturi unice - funcții contractuale de execuție vacante la Serviciul Spații verzi, Compartimentul Spații verzi - Direcția Generală a Domeniului Public.

Concurs

Municipiul Suceava, cu sediul în Bdul 1 Mai nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 posturi unice – funcții contractuale de execuție vacante la Direcția Generală a Domeniului Public din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Suceava, pe perioadă nedeterminată

Concurs

Municipiul Suceava, cu sediul în Bdul 1 Mai nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului unic – funcție contractuală de execuție vacantă de expert local pe problemele romilor

Concurs

Primăria Municipiului Suceava organizează în data de 21 august 2023, conform actelor normative în vigoare, examenul de promovare în grad profesional

Concurs

Municipiul Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual unic vacant de Inspector de specialitate, gradul I, la Serviciul Administrativ – Compartimentul administrare sediu, Direcția Generală a Domeniului Public.

Concurs

Primăria Municipiului Suceava vă informează că, începând cu data de 15.05.2023, se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante.

Anunt | Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii publici de execuţie care îndeplinesc condițiile.

Concurs

Inchide