Primăria Municipiului Suceava publică anunț privind organizarea concursului de promovare pentru ocuparea unei funcții publice de conducere vacante din cadrul Direcției Poliția Locală Suceava

Concurs

Primăria Municipiului Suceava publică anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea a două funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcției Poliția Locală Suceava

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează în data de 27 mai 2024 examen de promovare în treaptă profesională imediat superioară a angajatului contractual din cadrul Direcției Generale a Domeniului Public.

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează în data de 27 mai 2024 examen de promovare în grad profesional pentru funcţionarii publici de execuţie care îndeplinesc cumulativ condițiile de participare.

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior a angajatului contractual din cadrul Direcției Administrația Piețelor – Serviciul investiții, reparații și administrativ

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii publici de execuţie.

Concurs

Municipiul Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului unic - funcție contractuală de execuție vacantă de mecanic utilaje, treapta II, la Serviciul Administrare cimitire - Compartimentul administrare ”Cimitir Pacea” din cadrul Direcției Generale a Domeniului Public.

Concurs

Municipiul Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două posturi unice - funcții contractuale de execuție vacante la Serviciul Spații verzi, Compartimentul Spații verzi - Direcția Generală a Domeniului Public.

Concurs

Municipiul Suceava, cu sediul în Bdul 1 Mai nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 posturi unice – funcții contractuale de execuție vacante la Direcția Generală a Domeniului Public din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Suceava, pe perioadă nedeterminată

Concurs

Municipiul Suceava, cu sediul în Bdul 1 Mai nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului unic – funcție contractuală de execuție vacantă de expert local pe problemele romilor

Concurs

Primăria Municipiului Suceava organizează în data de 21 august 2023, conform actelor normative în vigoare, examenul de promovare în grad profesional

Concurs

Municipiul Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual unic vacant de Inspector de specialitate, gradul I, la Serviciul Administrativ – Compartimentul administrare sediu, Direcția Generală a Domeniului Public.

Concurs

Primăria Municipiului Suceava vă informează că, începând cu data de 15.05.2023, se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante.

Anunt

Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de recrutare

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii publici de execuţie care îndeplinesc condițiile.

Concurs

Municipiul Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante, pe perioadă nedeterminată, la Direcția Administrația Piețelor.

Concurs

Municipiul Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului contractual vacant de consilier gradul II, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Serviciul Protecție socială la Direcția de Asistență Socială.

Concurs

Municipiul Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocupare posturi contractuale vacante, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției Generale a Domeniului Public.

Concurs

Municipiul Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual vacant de inspector de specialitate, gradul IA, pe perioadă nedeterminată, la Serviciul Spații verzi – Compartimentul Spații verzi din cadrul Direcției Generale a Domeniului Public.

Concurs

Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de promovare pentru ocuparea unei funcții publice de conducere vacante de șef serviciu la Serviciul dispecerat-supraveghere video din cadrul Poliției Locale Suceava.

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează în data de 08.05.2023 examen de promovare, la expirarea perioadei de debut, în funcția de asistent medical, pentru titularii posturilor de asistent medical debutant din cadrul Compartimentului de medicină școlară generală, Serviciul programe sociale, sănătate, educație – Direcția de Asistență Socială.

Concurs

Municipiul Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului contractual vacant de electrician treapta I, pe perioadă nedeterminată, la Serviciul administrativ – Direcția contencios administrativ, juridică și administrativă.

Concurs

Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a două posturi - funcţii publice de execuție vacante.

Concurs

Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 6 posturi vacante - funcţii publice specifice de execuţie de polițist local din cadrul Poliției Locale Suceava

Concurs

Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de promovare pentru ocuparea unei funcții publice de conducere vacante de șef birou al Biroului strategii de dezvoltare - Serviciul proiecte europene și strategii de dezvoltare din cadrul Direcției proiecte europene, turism, cultură și transport.

Concurs

Municipiul Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual vacant, pe perioadă nedeterminată, 8 ore/zi – 40 ore/săptămână, luni – vineri la Direcția Generală a Domeniului Public.

Concurs

Municipiul Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant, pe perioadă determinată, 8 ore/zi – 40 ore / săptămână, luni – vineri la Direcția Generală a Domeniului Public.

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează în data de 17.03.2023 examen de promovare, la expirarea perioadei de debut, în gradul profesional II.

Concurs

Municipiul Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor contractuale vacante, pe perioadă nedeterminată, 8 ore/zi – 40 ore / săptămână, luni – vineri la Direcția Generală a Domeniului Public.

Concurs

Consiliul Local al municipiului Suceava organizează concurs de proiecte de management pentru Teatrul „Matei Vişniec” Suceava.

Concurs

Municipiul Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante, pe perioadă nedeterminată, 8 ore/zi – 40 ore/săptămână, luni – vineri în cadrul Direcției Generale a Domeniului Public.

Concurs

Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional debutant la Serviciul cadastru, fond funciar, registru agricol – Direcția urbanism, amenajarea teritoriului și cadastru.

Concurs

Primăria Municipiului Suceava organizează în data de 2 februarie 2023, examenul de promovare în grad profesional imediat superior

Concurs

Municipiul Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului contractual vacant de muncitor necalificat treapta I, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Biroului gestionare câini fără stăpân la Direcția de Ecologizare.

Concurs

Municipiul Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului contractual vacant de îngrijitor, pe perioadă nedeterminată, 8 ore/zi – 40 ore / săptămână în cadrul Biroului control alimente de origine animală și igienă la Direcția Administrația Piețelor.

Concurs

Primăria Municipiului Suceava organizează la data de 17 ianuarie 2023, conform actelor normative în vigoare, examenul de promovare în grad profesional imediat superior a angajatului contractual din cadrul Direcției Administrația Piețelor.

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii publici de execuţie.

Concurs

Primaria municipiului Suceava organizeaza la data de 5 decembrie 2022 examen de promovare in gradul profesional II al functiilor de inspector de specialitate

Concurs

Municipiul Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual unic vacant de electrician treapta I

Concurs

Primăria Municipiului Suceava organizează, conform actelor normative în vigoare, examenul de promovare în grad profesional imediat superior a angajaților contractuali din cadrul DAP, DGDP și DAS care îndeplinesc condițiile de participare la examenul de promovare.

Concurs

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr.869/2015, cu completările și modificările ulterioare, MUNICIPIUL SUCEAVA (tel. 0230-212696, interior 252), cu sediul în mun. Suceava, B-dul 1 Mai nr.5A, județul Suceava, organizează concurs pentru ocuparea a 2 posturi de medic specialist dentist, confirmat în specialitatea stomatologie generală, din cadrul Compartimentului de medicină școlară dentară – Direcția de Asistență Socială.

Concurs

Municipiul Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul investiții – Direcția generală tehnică și de investiții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Suceava.

Concurs

Primăria Municipiului Suceava organizează examen de promovare în clasă, în baza dispozițiilor art. 618 alin.(23), art. 477, art. 480 precum și ale art. 481 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și cumpletările ulterioare, pentru un funcţionar public numit în funcție publice din clasa III, respectiv pentru un referent, clasa III, gradul profesional superior din cadrul Serviciului urmărire și executare silită - Direcția Buget, Contabilitate și Fiscalitate.

Concurs

Municipiul Suceava organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante, cu normă întreagă, din cadrul Compartimentului de medicină școlară generală – Direcția de Asistență Socială.

Concurs

Municipiul Suceava organizează concurs pentru ocuparea a două posturi de medic specialist dentist, confirmat în specialitatea stomatologie generală, din cadrul Compartimentului de medicină școlară dentară – Direcția de Asistență Socială.

Concurs

Municipiul Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Serviciului administrare străzi și sistematizare rutieră - Direcția generală tehnică și de investiții.

Concurs

Municipiul Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul strategii urbane și gestionare documentații de urbanism – Arhitect șef din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Suceava.

Concurs

Municipiul Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual vacant de consilier gradul II la Biroul relații publice și administrativ - Direcția de Asistență Socială.

Concurs

Municipiul Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 6 posturi contractuale vacante la Direcția de Asistență Socială, Serviciul programe sociale, sănătate, educație - Compartimentul de medicină școlară generală.

Concurs

Municipiul Suceava organizează concurs de recrutare, cu respectarea condițiilor generale prevăzute de art.465 alin.(1) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Concurs

Municipiul Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 4 posturi contractuale vacante la Direcția de Ecologizare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Suceava.

Concurs

Municipiul Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 18 posturi – funcții contractuale de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Suceava, respectiv: la Direcția Administrația Piețelor și la Direcţia Generală a Domeniului Public

Concurs

Municipiul Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează în data de 28 iunie 2022 concurs de recrutare pentru ocuparea unui post – funcție contractuală de execuție temporar vacantă de șofer treapta I la Serviciul Parc auto din cadrul Direcției Generale a Domeniului Public - aparatul de specialitate al Primarului municipiului Suceava.

Concurs

Municipiul Suceava organizează concurs de recrutare, cu respectarea condițiilor generale prevăzute de art.465 alin.(1) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea a 2 funcţii publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional principal la Serviciul finanțare învățământ și încasări directe

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii publici de execuţie care îndeplinesc cumulativ, dispozițiile art.479 alin.(1) lit.a), lit.c) și lit.d) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Concurs

Municipiul Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 16 posturi contractuale vacante la Direcţia Generală a Domeniului Public.

Concurs

Primăria Municipiului Suceava organizează la data 8 iunie 2022, examenul de promovare în grad profesional/treaptă profesională imediat superior/superioară a angajaților contractuali din cadrul aparatului de specialitate al Primarului.

Concurs

Municipiul Suceava organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea a două funcţii publice de execuție, respectiv consilier, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Serviciului investiții - Direcția generală tehnică și de investiții și consilier, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Serviciului proiecte europene și strategii de dezvoltare – Direcția proiecte europene, turism, cultură și transport.

Concurs

Municipiul Suceava, cu sediul în Bdul 1 Mai nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 4 posturi contractuale de conducere vacante din cadrul Direcţiei Generale a Domeniului Public

Concurs

Municipiul Suceava, cu sediul în Bdul 1 Mai nr.5A, organizează concurs de promovare pentru ocuparea a 2 posturi contractuale de conducere vacante, în cadrul Direcţiei de Ecologizare si a Direcţiei de Asistență Socială.

Concurs

Municipiul Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 3 posturi contractuale vacante la Direcția de Ecologizare.

Concurs

Municipiul Suceava organizează concurs de recrutare, cu respectarea condițiilor generale prevăzute de art.465 alin.(1) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea a două funcţii publice de execuție vacante la Serviciul proiecte europene și strategii de dezvoltare,

Concurs

Municipiul Suceava organizează concurs de recrutare în data de 31.03.2022 pentru ocuparea a 5 posturi contractuale vacante la Biroul gestionare activități parcări auto – Serviciul parcări auto cu autotaxare din cadrul Direcţiei Administrația Piețelor.

Concurs

Municipiul Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 3 posturi contractuale vacante de îngrijitor la Biroul Complexul Comercial ”Bazar” din cadrul Direcţiei Administrația Piețelor.

Concurs

Anunț public privind concursul de proiecte de management organizat pentru Teatrul Municipal „Matei Vişniec” Suceava

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant de îngrijitor din cadrul Serviciului administrativ – Direcţia contencios administrativ juridică și administrativă.

Concurs

Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional asistent la Serviciul turism și cultură – Direcția proiecte europene, turism, cultură și transport

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior a funcţionarilor publici din cadrul Primăriei Municipiului Suceava,

Concurs

Primăria Municipiului Suceava organizează la data de 7 decembrie 2021, conform actelor normative în vigoare

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează examen de promovare pentru personalul contractual

Concurs

Primăria Municipiului Suceava organizează examen de promovare în clasă, în baza dispozițiilor art. 618 alin.(23), art. 477, art. 480 precum și ale art. 481 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și cumpletările ulterioare

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior a angajaților contractuali din cadrul Primăriei Municipiului Suceava,

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii  publici de execuţie

Concurs

Primăria Municipiului Suceava organizează, în temeiul prevederilor art.II din Legea nr.203/2020 privind modificarea şi completarea Legii nr.55/2020

Concurs

Rezultatele finale pentru examenul ce a avut loc în data de 11.06.2021

Concurs

Rezultatele interviului pentru examenul ce a avut loc în data de 11.06.2021

Concurs

Rezultatele probei scrise pentru examenul ce a avut loc în data de 11.06.2021

Concurs

Lista candidaţilor selectaţi pentru examenul ce va avea loc în data de 11.06.2021

Concurs

Primăria Municipiului Suceava organizează examen de promovare

Concurs

Rezultatele finale pentru concursul de recrutare organizat în data de 05.04.2021

Concurs

Rezultatele probei scrise pentru concursul de recrutare organizat în data de 05.04.2021

Concurs

Rezultatele selecției dosarelor pentru concursul de recrutare organizat în data de 05.04.2021

Concurs

Rezultatele finale pentru concursul de promovare organizat în data de 17.03.2021

Concurs

Rezultatele interviului pentru concursul de promovare organizat în data de 17.03.2021

Concurs

Rezultatele probei scrise pentru concursul de promovare organizat în data de 17.03.2021

Concurs

Rezultatele selecției dosarelor pentru concursul de promovare organizat în data de 17.03.2021

Concurs

Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei

Concurs

Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de promovare

Concurs

Rezultatul concursului de promovare organizat în data de 23.12.2020

Concurs

Rezultatul final la concursul de promovare organizat în data de 21.12.2020

Concurs

Rezultatul interviului la concursul de promovare din data de 23.12.2020,

Concurs

Rezultatul probei scrise la concursul de promovare din data de 23.12.2020,

Concurs

Rezultatul la interviul concursului de promovare organizat în data de 21.12.2020

Concurs

Rezultatul probei scrise la concursul de promovare organizat în data de 21.12.2020

Concurs

Lista candidaților selectați pentru concursul de promovare ce va avea loc în data de 23.12.2020

Concurs

Rezultatele finale pentru examenul organizat în data de 16 decembrie 2020

Concurs

Rezultatele interviului pentru examenul organizat în data de 16 decembrie 2020

Concurs

Rezultatele probei scrise pentru examenul organizat în data de 16 decembrie 2020

Concurs

Rezultatele examenului organizat în data de 14.12.2020

Concurs

Rezultatele examenului organizat în data de 14.12.2020

Concurs

Rezultatele selecţiei dosarelor pentru examenul de promovare în grad profesional

Concurs

Rezultate finale pentru concursul de promovare organizat în data de 27.11.2020

Concurs

Rezultatele interviului pentru concursul de promovare organizat în data de 27.11.2020

Concurs

Rezultatele probei scrise pentru concursul de promovare organizat în data de 27.11.2020

Concurs

Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de promovare pentru ocuparea unui post contractual vacant

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează examen de promovare în gradul profesional/treaptă

Concurs

Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de promovare pentru

Concurs

Rezultatele selecției dosarelor pentru concursul de promovare organizat în data de 27.11.2020

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează examen de promovare

Concurs

Rezultatele examenului organizat în data de 10.11.2020

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează la data de 10 noiembrie 2020 pentru personalul contractual din cadrul

Concurs

Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de promovare pentru ocuparea a trei funcții publice de conducere vacante

Concurs

Rezultatele finale pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior

Concurs

Rezultatele examenului de promovare organizat în data de 24.08.2020

Concurs

Rezultatele examenului organizat în data de 24.08.2020

Concurs

Rezultatele examenului organizat în data de 24.08.2020

Concurs

Rezultatele probei interviu pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior

Concurs

Rezultatele probei scrise pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior

Concurs

Rezultatele selecției dosarelor pentru examenul de promovare

Concurs

Primăria Municipiului Suceava organizează la data de 24 august 2020

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează la data de 29 iulie 2020

Concurs

Rezultatele la interviul concursului organizat în data de 31.01.2020 pentru ocuparea postului contractual vacant de constructor

Concurs

Rezultatul probei practice la concursul organizat în data de 31.03.2020

Concurs

Rezultatele finale ale concursului organizat în data de 12.03.2020

Concurs

Rezultatele examenului organizat în data de 18.03.2020 pentru

Concurs

Rezultatele la interviul concursului organizat în data de 17.03.2020

Concurs

Rezultatul probei practice la concursul din data de 12.03.2020

Concurs

Rezultatele finale la concursul organizat în data de 05.03.2020

Concurs

Rezultatele la interviul concursului organizat în data de 05.03.2020

Concurs

Rezultatul contestației înregistrate după afișarea rezultatului probei practice desfășurată în data de 05.03.2020 la concursul

Concurs

Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs de recrutare pentru

Concurs

Rezultatul probei practice la concursul organizat în data de 05.03.2020

Concurs

Lista candidaților selectați la concursul din data de 12.03.2020

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează la data de 17 martie 2020

Concurs

Lista candidaților selectați la concursul din data de 05.03.2020

Concurs

Rezultatele probei scrise pentru concursul organizat în data de 24.02.2020

Concurs

Rezultatele finale la concursul organizat în data de 12.02.2020

Concurs

Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs de recrutare

Concurs

Rezultatele la interviul concursului organizat in data de 12.02.2020

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare

Concurs

Rezultatul probei practice la concursul din data de 12.02.2020

Concurs

Rezultatele selecției dosarelor pentru concursul organizat în data de 24.02.2020

Concurs

Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs de recrutare

Concurs

Rezultatele finale pentru concursul organizat în data de 06.02.2020 în vederea ocupării unei funcții

Concurs

Rezultatele interviului pentru concursul organizat în data de 06.02.2020 în vederea ocupării

Concurs

Rezultatele probei scrise pentru concursul organizat în data de 06.02.2020 în vederea ocupării unei funcții

Concurs

Lista candidaţilor selectati la concursul din data de 12.02.2020

Concurs

Rezultatele selecției dosarelor pentru concursul organizat în data de 06.02.2020

Concurs

Rezultatul concursului organizat în data de 22.01.2020, pentru ocuparea unei funcţii publice vacante

Concurs

Rezultatul interviului din data de 22.01.2020 la concursul pentru

Concurs

Rezultatele finale ale concursului organizat în data de 15.01.2020

Concurs

Rezultatul probei scrise la concursul din data de 22.01.2020, pentru ocuparea

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru

Concurs

Rezultatele finale pentru concursul organizat în data de 20.01.2020

Concurs

Rezultatul evaluării condiției fizice și aptitudinilor motrice la concursul organizat

Concurs

Rezultatele interviului pentru concursul organizat în data de 20.01.2020

Concurs

Rezultatele probei scrise pentru concursul organizat în data de 20.01.2020

Concurs

Rezultatele finale pentru concursul organizat în data de 16.01.2020

Concurs

Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs de recrutare

Concurs

Rezultatele interviului la concursul organizat în data de 15.01.2020

Concurs

Rezultatele interviului pentru concursul organizat în data de 16.01.2020 pentru ocuparea

Concurs

Rezultatele probei scrise pentru concursul organizat în data de 16.01.2020 pentru ouparea

Concurs

Rezultatul probei scrise la concursul din data de 15.01.2020

Concurs

Rezultatele selecției dosarelor pentru concursul organizat în data de 20.01.2020

Concurs

Rezultatele selecției dosarelor pentru concursul organizat în data de 16.01.2020

Concurs

Lista candidaţilor selectaţi la concursul din data de 15.01.2020

Concurs

Lista candidaților selectați pentru concursul ce va avea loc în data de 22.01.2020

Concurs

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor

Concurs

Primaria Municipiului Suceava organizeaza concurs de recrutare

Concurs

Rezultatele finale pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut

Concurs

Rezultate finale privind organizarea examenului de promovare in grad profesional

Concurs

Rezultatele interviului pentru examenul de promovare

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare

Concurs

Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de recrutare

Concurs

Rezultatele finale pentru concursul ce a avut loc în data de 16.12.2019

Concurs

Rezultatele probei scrise pentru examenul de promovare

Concurs

Rezultatele finale ale concursului organizat in data de 12.12.2019,

Concurs

Rezultatele interviului la examenul din data de 18.12.2019

Concurs

Rezultatele probei scrise la examenul din data de 18.12.2019

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare

Concurs

Rezultatele interviului pentru concursul ce a avut loc în data de 16.12.2019,

Concurs

Rezultatele finale la concursul organizat in data de 09.12.2019,

Concurs

Rezultatele interviului la concursul organizat in data de 12.12.2019,

Concurs

Rezultatele probei scrise pentru concursul ce a avut loc în data de 16.12.2019,

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare

Concurs

Rezultatele selecției dosarelor pentru examenul organizat în data de 18.12.2019

Concurs

Rezultatele la interviul concursului organizat în data de 09.12.2019

Concurs

Rezultatul probei scrise la concursul din data de 12.12.2019

Concurs

Rezultatul selecției dosarelor pentru concursul ce va avea loc în data de 16.12.2019

Concurs

Rezultatele probei scrise la concursul din data de 09.12.2019,

Concurs

Rezultatele finale ale examenului de promovare în clasa I organizat în data de 05 decembrie 2019

Concurs

Rezultatul interviului la examenul din data de 05.12.2019

Concurs

Rezultatul interviului la examenul din data de 05.12.2019

Concurs

Lista candidatului selectat la concursul organizat pentru data de 12.12.2019

Concurs

Rezultatul probei scrise la examenul din data de 05.12.2019

Concurs

Rezultatele finale ale concursului organizat în data de 26.11.2019

Concurs

Lista candidaţilor selectaţi la concursul organizat în data de 09.12.2019

Concurs

Rezultatele interviului concursului organizat in data de 26.11.2019

Concurs

Lista funcţionarilor publici care îndeplinesc condiţiile pentru participarea la examenul de promovare în clasă

Concurs

Lista funcţionarilor publici care îndeplinesc condiţiile pentru participarea la examenul de promovare în clasă

Concurs

Rezultatul probei practice la concursul din data de 26.11.2019

Concurs

Rezultatul examenului organizat în data de 25.11.2019

Concurs

Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs de recrutare

Concurs

Rezultatul examenului organizat în data de 19.11.2019

Concurs

Rezultatul examenului organizat în data de 19.11.2019

Concurs

Rezultatul examenului organizat în data de 19.11.2019, ora 10:00

Concurs

Lista candidaţilor selectaţi la concursul din data de 26.11.2019

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut

Concurs

Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs de recrutare

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi - funcţii publice vacante de execuție

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează examen de promovare

Concurs

Rezultatul final al concursului de proiecte

Concurs

Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs de recrutare

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează în data de 19.11.2019

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează în data de 19 noiembrie 2019

Concurs

Rezultatul celei de a doua etape - proba B - interviul,

Concurs

Rezultatele concursului organizat în data de 22.10.2019, ora 10:00

Concurs

Rezultatul primei etape - proba A de analizare

Concurs

Rezultatele interviului susţinut în data de 25.10.2019,

Concurs

Rezultatele finale pentru concursul organizat în data de 22 octombrie 2019

Concurs

Rezultatele probei scrise a concursului organizat în data de 22.10.2019, ora 10:00

Concurs

Rezultatele interviului pentru concursul organizat în data de 22 octombrie 2019

Concurs

Rezultatele probei scrise pentru concursul organizat în data de 22 octombrie 2019

Concurs

Lista candidaţilor selectaţi la concursul de proiecte de management

Concurs

Lista candidaţilor selectaţi pentru concursul de recrutare ce va avea loc în data de 22.10.2019

Concurs

Selecția dosarelor pentru concursul organizat în data de 22 octombrie 2019

Concurs

Rezultatele finale la concursul organizat in data de 03.10.2019

Concurs

Rezultatele interviului la concursul organizat în data de 3.10.2019

Concurs

Rezultatul probei practice la concursul organizat în data de 3.10.2019

Concurs

Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr.5A, organizează concurs de recrutare

Concurs

Lista candidaților selectați la concursul din data de 03.10.2019

Concurs

Rezultatele finale ale concursului de promovare organizat in data de 18.09.2019

Concurs

Rezultatele concursului organizat în data de 17.09.2019

Concurs

Consiliul Local al municipiului Suceava organizează la sediul său din Bd.1 Mai nr. 5A concursul de proiecte de management organizat pentru Teatrul Municipal „Matei Vişniec” Suceava

Concurs

Rezultatele interviului la concursul de promovare organizat în data de 18.09.2019

Concurs

Rezultatul concursului organizat în data de 17.09.2019

Concurs

Rezultatul interviului susținut în data de 20.09.2019

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie

Concurs

Rezultatul interviului susținut în data de 19.09.2019

Concurs

Rezultatul probei scrise la concursul de promovare din data de 18.09.2019

Concurs

Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs de recrutare

Concurs

Rezultatele probei scrise la concursul organizat în data 17.09.2019, ora 10.00

Concurs

Rezultatele probei scrise la concursul organizat în data 17.09.2019, ora 10.00

Concurs

Rezultatele obtinute la examenul organizat în data de 11.09.2019, ora 9.00

Concurs

Lista candidaţilor selectaţi la concursul de promovare din data de 18.09.2019

Concurs

Lista candidaţilor selectaţi pentru concursul de recrutare ce va avea loc în data de 17.09.2019

Concurs

Lista candidaților selectaţi pentru concursul de recrutare ce va avea loc în data de 17.09.2019,

Concurs

Rezultatele finale la concursul organizat în data de 20.08.2019

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează în data de 11 septembrie 2019

Concurs

Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de promovare

Concurs

Rezultatele la interviul concursului organizat în data de 20.08.2019

Concurs

Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr.5A, organizează concurs

Concurs

Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr.5A, organizează concurs de recrutare

Concurs

Rezultatul probei practice pentru concursul organizat în data de 20 august 2019

Concurs

Rezultatele finale pentru concursul de promovare organizat in data de 12 august 2019

Concurs

Rezultatele finale pentru concursul organizat in data de 06.08.2019

Concurs

Rezultatele finale ale concursului organizat in data de 06.08.2019

Concurs

Rezultatul concursului organizat în intervalul 06-12.08.2019

Concurs

Rezultatul concursului organizat în intervalul 06-12.08.2019

Concurs

Rezultatul concursului organizat în intervalul 06-12.08.2019

Concurs

Rezultatul concursului organizat în intervalul 06-12.08.2019

Concurs

Rezultatul concursului organizat în intervalul 06-12.08.2019

Concurs

Rezultatul concursului organizat în intervalul 06-12.08.2019

Concurs

Rezultatul concursului organizat în intervalul 06-12.08.2019

Concurs

Rezultatul concursului organizat în intervalul 06-12.08.2019

Concurs

Rezultatul interviului la concursul organizat în data de 12.08.2019

Concurs

Rezultatele probei scrise pentru concursul de promovare organizat in data de 12 august 2019

Concurs

Rezultatele interviului pentru concursul de promovare organizat in data de 12 august 2019

Concurs

Rezultatele interviului pentru concursul organizat in data de 06.08.2019

Concurs

Rezultatele interviului la concursul organizat in data de 06.08.2019

Concurs

Rezultatul interviului la concursul organizat în data de 12.08.2019,

Concurs

Rezultatul interviului la concursul organizat în data de 12.08.2019,

Concurs

Rezultatul interviului la concursul organizat în data de 12.08.2019,

Concurs

Rezultatul interviului la concursul organizat în data de 12.08.2019,

Concurs

Lista candidaților selectați la concursul din data de 20.08.2019

Concurs

Rezultatul interviului din data de 12.08.2019 al concursului organizat

Concurs

Rezultatul interviului din data de 12.08.2019 al concursului organizat

Concurs

Rezultatul contestatiei depusa la proba scrisa din data de 06 august 2019

Concurs

Rezultatul contestaţiei înregistrate după proba scrisă a concursului organizat în data de 06.08.2019,

Concurs

Rezultatul contestaţiei înregistrate după proba scrisă a concursului organizat în data de 06.08.2019,

Concurs

Rezultatele probei scrise pentru concursul organizat în data de 06.08.2019

Concurs

Rezultatul probei scrise la concursul din data de 06.08.2019

Concurs

Rezultatul probei scrise la concursul din data de 06.08.2019

Concurs

Rezultatul probei scrise la concursul din data de 06.08.2019

Concurs

Rezultatul probei scrise pentru concursul organizat în data de 06.08.2019

Concurs

Rezultatele probei scrise la concursul organizat în data de 06.08.2019

Concurs

Rezultatul probei scrise la concursul din data de 06.08.2019

Concurs

Rezultatul probei scrise la concursul din data de 06.08.2019

Concurs

Rezultatul selecției dosarelor pentru concursul de promovare organizat în data de 12 august 2019

Concurs

Rezultatele finale ale concursului organizat în data de 29.07.2019

Concurs

Rezultatului contestației înregistrată după afișarea rezultatului selecției dosarelor în data de 31.07.2019

Concurs

Anunț de organizare pe serii a probei scrise a concursului din data de 06.08.2019

Concurs

Rezultatele interviului pentru concursul organizat în data de 29.07.2019

Concurs

Lista candidaţilor selectaţi pentru concursul ce va avea loc în data de 06.08.2019

Concurs

Lista candidaţilor selectaţi pentru concursul ce va avea loc în data de 06.08.2019

Concurs

Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs de recrutare

Concurs

Rezultatul concursului organizat în data de 29.07.2019,

Concurs

Lista candidaţilor selectaţi pentru concursul ce va avea loc în data de 06.08.2019

Concurs

Lista candidaţilor selectaţi pentru concursul ce va avea loc în data de 06.08.2019

Concurs

Lista candidaţilor selectaţi pentru concursul ce va avea loc în data de 06.08.2019

Concurs

Lista candidaţilor selectaţi pentru concursul de recrutare ce va avea loc în data de 06.08.2019

Concurs

Rezultatele probei scrise a concursului organizat în data de 29.07.2019

Concurs

Rezultatul interviului la concursul de promovare din data de 29.07.2019

Concurs

Rezultatul probei scrise la concursul din data de 29.07.2019

Concurs

Rezultatul concursului de promovare organizat în data de 24.07.2019

Concurs

Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs de recrutare

Concurs

Rezultatul interviului la concursul din data de 24.07.2019,

Concurs

Rezultatul probei scrise la concursul din data de 24.07.2019,

Concurs

Rezultatul contestaţiei înregistrate după afişarea rezultatului selecției dosarelor în data de 22.07.2019,

Concurs

Rezultatele examenului organizat în data de 19.07.2019

Concurs

Lista candidaţilor selectaţi pentru concursul de promovare ce va avea loc în data de 24.07.2019

Concurs

Lista candidaţilor selectaţi pentru concursul de recrutare ce va avea loc

Concurs

Lista candidaților selectați pentru concursul de promovare ce va avea loc în data de 29.07.2019

Concurs

Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de promovare

Concurs

Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru

Concurs

Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de recrutare în vederea ocupării

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează în data de 19.07.2019

Concurs

Rezultatul final pentru concursul organizat în data de 26.06.2019

Concurs

Rezultatele interviului pentru concursul organizat in data de 26 iunie 2019

Concurs

Rezultatele finale la concursul organizat in data de 19 iunie 2019

Concurs

Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de promovare

Concurs

Rezultatele examenului organizat în data de 27.06.2019

Concurs

Rezultatele probei practice pentru concursul organizat în data de 26 iunie 2019

Concurs

Rezultatele interviului pentru concursul organizat în data de 19 iunie 2019

Concurs

Rezultatele finale pentru examenul organizat în data de 21.06.2019

Concurs

Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de promovare

Concurs

Rezultatele interviului pentru examenul organizat în data de 21.06.2019

Concurs

Rezultatele probei scrise pentru examenul organizat în data de 21.06.2019

Concurs

Rezultatele probei practice la concursul organizat in data de 19 iunie 2019

Concurs

Rezultatul selecției dosarelor pentru concursul organizat în data de 26.07.2019

Concurs

Lista candidaţilor selectaţi pentru examenul de promovare ce va avea loc în data de 21.06.2019

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează în data de 27 iunie 2019

Concurs

Lista candidaților selectați la concursul din data de 19.06.2019

Concurs

Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs de recrutare

Concurs

Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs de recrutare

Concurs

Rezultatul concursului organizat în intervalul 22-28.05.2019

Concurs

Rezultatul probei practice la concursul organizat în data de 28.05.2019

Concurs

Rezultatul interviului la concursul organizat în data de 28.05.2019

Concurs

Rezultatul probei scrise la concursul din data de 22.05.2019

Concurs

Primăria Municipiului Suceava organizează în data de 21 iunie 2019

Concurs

Lista candidaților selectați pentru concursul ce va avea loc în data de 28.05.2019

Concurs

Rezultatul selecției dosarelor pentru concursul ce va avea loc în data de 22.05.2019

Concurs

Rezultatele finale pentru concursul organizat în data de 15.05.2019

Concurs

Rezultatele interviului pentru concursul organizat în data de 15.05.2019

Concurs

Rezultatele probei scrise pentru concursul organizat în data de 15.05.2019

Concurs

Rezultatele selectiei dosarelor pentru concursul organizat in data de 15.05.2019

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare

Concurs

Rezultatele finale ale concursului organizat în data de 16.04.2018

Concurs

Rezultatele examenului organizat în data de 22.04.2019

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare

Concurs

Rezultatele interviului la concursul organizat in data de 16.04.2019

Concurs

REZULTATUL PROBEI SCRISE LA CONCURSUL DIN DATA DE 16.04.2019

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare

Concurs

Rezultatele finale ale concursului organizat in data de 03.04.2018

Concurs

Rezultatele finale la concursului organizat in data de 04.04.2019

Concurs

Rezultatele interviului la concursul organizat în data de 03.04.2019

Concurs

Lista candidaţilor selectaţi la concursul din data de 16.04.2019

Concurs

Rezultatele la interviul concursului organizat în data de 04.04.2019

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează în data de 22 aprilie 2019

Concurs

Rezultatele probei practice a concursului

Concurs

Rezultatele probei scrise pentru concursul organizat in data de 03.04.2019

Concurs

Lista candidaților selectați pentru concursul ce va avea loc în data de 04.04.2019

Concurs

Lista candidaților selectați pentru concursul ce va avea loc în data de 03.04.2019

Concurs

Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs de recrutare

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare

Concurs

Rezultatul examenului organizat în data de 22.02.2019

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează la data de 22 februarie 2018

Concurs

Rezultatele probei interviu pentru concursul organizat in perioada de 17-22.01.2019

Concurs

Rezultatele probei scrise pentru concursul organizat in data de 17.01.2019

Concurs

Lista candidaților selectați pentru concursul ce va avea loc în data de 17.01.2019

Concurs

Rezultatele finale pentru examenul desfășurat în perioada 19-20.12.2018

Concurs

Rezultatele examenului organizat în intervalul 19-20.12.2018

Concurs

Rezultatele examenului organizat în data de 19.12.2018

Concurs

Rezultatele interviului pentru examenul desfășurat în data de 19.12.2018

Concurs

Rezultatele probei scrise pentru examenul desfășurat în data de 19.12.2018

Concurs

Rezultatele interviului la examenul din data de 20.12.2018

Concurs

Rezultatele interviului la examenul din data de 19.12.2018

Concurs

Rezultatele probei scrise la examenul din data de 19 .12.2018

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează în data de 10 ianuarie 2018

Concurs

Rezultatele examenului organizat în data de 19.12.2018

Concurs

Rezultatul contestaţiei înregistrate după afişarea rezultatului selecției dosarelor în data de 17.12.2018

Concurs

Rezultatele selectiei dosarelor pentru examenul organizat in data de 19.12.2018

Concurs

Rezultatele interviului pentru concursul organizat in data de 12 decembrie 2018

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare

Concurs

Rezultatele probei scrise pentru concursul organizat în data de 12.12.2018,

Concurs

Rezultatul selecției dosarelor pentru concursul organizat în data de 12.12.2018

Concurs

Primăria Municipiului Suceava organizează la data de 19 decembrie 2018 examenul de promovare aferent trimestrului IV 2018

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează examen de promovare

Concurs

Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs de recrutare

Concurs

Rezultatele finale pentru concursul de recrutare organizat in perioada 02-12.11.2018

Concurs

Rezultatele interviului pentru concursul de recrutare organizat în perioada 02-07.11.2018

Concurs

Rezultatele contestațiilor înregistrate la proba scrisă a concursului de recrutare organizat în data de 02.11.2018

Concurs

Rezultatele probei scrise pentru concursul de recrutare organizat în data de 02.11.2018

Concurs

Rezultatele concursului organizat în data de 23.10.2018

Concurs

Rezultatul soluţionării contestaţiei formulată faţă de rezultatul

Concurs

Rezultatele concursului organizat în data de 23.10.2018

Concurs

Rezultatele selectiei doarelor pentru concursul de recrutare organizat in data de 02.11.2018

Concurs

Rezultatul probei practice a concursului organizat în data de 23.10.2018

Concurs

Rezultatele probei scrise pentru concursul organizat în data de 19.10.2018

Concurs

Rezultatul selecției dosarelor pentru concursul organizat în data de 23.10.2018

Concurs

Rezultatele finale pentru concursul organizat in data de 10.10.2018

Concurs

Rezultatele finale pentru concursul organizat în data de 4 octombrie 2018

Concurs

Rezultatul selecției dosarelor pentru concursul organizat în data de 19 octombrie 2018

Concurs

Rezultatele interviului pentru concursul organizat în data de 10.10.2018

Concurs

Rezultatele probei scrise pentru concursul organizat în data de 10.10.2018

Concurs

Rezultatul final pentru concursul organizat în data de 28 septembrie 2018

Concurs

Rezultatele interviului pentru concursul organizat în data de 4 octombrie 2018

Concurs

Anunț suspendare concurs de recrutare

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare organizat in data de 02.11.2018

Concurs

Selecția dosarelor pentru concursul organizat în data de 10.10.2018

Concurs

Rezultatele probei scrise pentru concursul organizat în data de 4 octombrie 2018

Concurs

Rezultatul interviului pentru concursul organizat în data de 28 septembrie 2018

Concurs

Rezultatele finale ale concursului organizat în data de 27.09.2018

Concurs

Rezultatul interviului concursului din data de 03.10.2018 pentru ocuparea unei funcţii publice

Concurs

Rezultatul probei scrise la concursul din data de 03.10.2018

Concurs

Rezultatele interviului pentru concursul organizat în data de 27.09.2018

Concurs

Rezultatul selecției dosarelor pentru concursul organizat în data de 04.10.2018

Concurs

Rezultatul selecţiei dosarelor pentru examenul ce va avea loc în data de 03.10.2018

Concurs

Rezultatele probei scrise pentru concursul organizat in data de 28 septembrie 2018

Concurs

Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs de recrutare

Concurs

Rezultatul probei scrise și al probei practice la concursul din data de 27.09.2018

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare

Concurs

Rezultatele selecției dosarelor pentru concursul organizat în data de 27 septembrie 2018

Concurs

Rezultatele selecției dosarelor pentru concursul organizat în data de 28 septembrie 2018

Concurs

Rezultatele finale pentru concursul organizat în data de 10 septembrie 2018

Concurs

Rezultatele finale pentru concursul organizat în data de 31 august 2018

Concurs

Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de recrutare

Concurs

Rezultatele interviului susţinut în data de 06.09.2018,

Concurs

Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr.5A, organizează concurs de recrutare

Concurs

Rezultatele finale pentru concursul organizat in data de 3 septembrie 2018 in vederea ocuparii functiei publice

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare

Concurs

Rezultatele interviului pentru concursul organizat în data de 3 septembrie 2018

Concurs

Rezultatele probei scrise pentru concursul organizat in data de 3 septembrie 2018 in vederea ocuparii

Concurs

Rezultatele probei scrise a concursului organizat în data de 31.08.2018

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice

Concurs

Rezultatul selecției dosarelor pentru concursul organizat în data de 3 septembrie 2018

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează la data de 10 septembrie 2018

Concurs

Rezultatul selecției dosarelor pentru concursul organizat în data de 31 august 2018

Concurs

Rezultatul examenului organizat în data de 06.08.2018

Concurs

Rezultatul examenului organizat în data de 06.08.2018

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare

Concurs

Rezultatul interviului la concursul din data de 06.08.2018

Concurs

Rezultatul interviului la examenul din data de 06.08.2018

Concurs

Rezultatul probei scrise la examenul din data de 06.08.2018

Concurs

Rezultatul probei scrise la examenul din data de 06.08.2018

Concurs

Rezultatul probei scrise la examenul din data de 06.08.2018

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare

Concurs

Rezultatele evaluării condiţiei fizice din data de 01.08.2018, ale candidaților înscriși la concursul de recrutare

Concurs

Rezultatul evaluării condiţiei fizice din data de 01.08.2018, a candidatului înscris la examenul de recrutare

Concurs

Rezultatele finale ale concursului organizat in data de 30.07.2018 în vederea ocuparii functiei

Concurs

Rezultatele interviului la concursul organizat în data de 30.07.2018

Concurs

Rezultatele probei scrise la concursul organizat în data de 30.07.2018

Concurs

Rezultatul examenului organizat în data de 23.07.2018

Concurs

Rezultatul selecţiei dosarelor pentru examenul ce va avea loc în data de 06.08.2018

Concurs

Rezultatul selecţiei dosarelor pentru examenul ce va avea loc în data de 06.08.2018

Concurs

Rezultatul selecţiei dosarelor pentru examenul ce va avea loc în data de 06.08.2018

Concurs

Rezultatul interviului la examenul organizat în data de 23.07.2018

Concurs

Lista candidaților selectați pentru concursul ce va avea loc în data de 30.07.2018

Concurs

Rezultatul probei scrise la examenul organizat în data de 23.07.2018

Concurs

Lista candidaților selectați pentru concursul ce va avea loc în data de 23.07.2018

Concurs

Rezultatul concursului organizat în perioada 03-06.07.2018

Concurs

Rezultatul interviului desfășurat în data de 06 iulie 2018

Concurs

Rezultatul final al concursului desfășurat în data de 03 iulie 2018

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare

Concurs

Rezultatul interviului desfășurat în data de 3.07.2018

Concurs

Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 3.07.2018

Concurs

Rezultatele finale ale concursului organizat în data de 28.06.2018

Concurs

Rezultatul contestaţiei înregistrate după afişarea rezultatului probei scrise desfăşurată în data de 28.06.2018

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare

Concurs

Rezultatele concursului organizat în data de 25.06.2018

Concurs

Rezultatele concursului organizat în data de 28.06.2018

Concurs

Rezultatele finale la examenul de promovare

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare

Concurs

Rezultatul interviului la examenul de promovare

Concurs

Rezultatul probei scrise la examenul de promovare

Concurs

Rezultatul concursului organizat în perioada 18.06.2018-21.06.2018

Concurs

Rezultatul probei scrise din data de 25.06.2018

Concurs

Rezultatul selecției dosarelor la concursul organizat în data de 03 iulie 2018

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare

Concurs

Rezultatele interviului din data de 21.06.2018

Concurs

Rezultatele selecției dosarelor la examenul din data de 26.06.2018

Concurs

Rezultatul probei scrise din data de 18.06.2018

Concurs

Lista candidaţilor selectaţi la concursul din data de 28.06.2018

Concurs

Lista candidaţilor selectaţi la concursul din data de 25.06.2018

Concurs

Rezultatele evaluării condiţiei fizice din data de 14.06.2018

Concurs

Lista candidaților selectați pentru concursul ce va avea loc în data de 18.06.2018

Concurs

Rezultatele interviului pentru concursul organizat in data de 7 iunie 2018

Concurs

Rezultatele probei scrise pentru concursul organizat in data de 7 iunie 2018

Concurs

Rezultatele selectiei dosarelor pentru concursul organizat in data de 7 iunie 2018

Concurs

Rezultatele interviului desfasurat in data de 06 iunie 2018

Concurs

Rezultatele probei scrise desfasurate in data de 04 iunie 2018

Concurs

Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de recrutare

Concurs

Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs

Concurs

Rezultatele concursului organizat în data de 23 mai 2018

Concurs

Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 (două) posturi contractuale vacante

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează examen de promovare

Concurs

Rezultatul selecției dosarelor pentru concursul organizat în data de 4 iunie 2018

Concurs

Rezultatul probei scrise la concursul

Concurs

Rezultatul final al concursul de recrutare organizat în data de 23 mai 2018

Concurs

Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de recrutare

Concurs

Rezultatele evaluării condiţiei fizice din data de 18.05.2018

Concurs

Rezultatele concursului organizat în data de 14.05.2018

Concurs

Rezultatele interviului desfășurat în data de 16 mai 2018

Concurs

Lista candidaților selectați la concursul din data de 23.05.2018

Concurs

Rezultatele contestației depuse de dl. Carp Ciprian Iulian, candidat la concursul organizat în data de 14 mai 2018

Concurs

Rezultatul probei practice a concursului organizat în data de 14.05.2018

Concurs

Rezultatele probei scrise pentru concursul organizat in data de 14.05.2018

Concurs

Rezultatul selecției dosarelor pentru concursul organizat în data de 23.05.2018

Concurs

Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de recrutare

Concurs

Rezultatele finale pentru concursul organizat în data de 02.05.2018

Concurs

Rezultatul selecției dosarelor pentru concursul organizat în data de 14 mai 2018

Concurs

Lista candidaților selectați la concursul din data de 14.05.2018

Concurs

Rezultatul final al concursului organizat în perioada 25.04-02.05.2018

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare

Concurs

Rezultatul probei practice a concursului

Concurs

Rezultatul interviului desfășurat în data de 2.05.2018

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare

Concurs

Rezultatele finale pentru concursul organizat în vederea ocupării unor funcții publice vacante

Concurs

Rezultatele probei scrise pentru concursul organizat in data de 25 aprilie 2018

Concurs

Lista candidaților selectați la concursul din data de 02.05.2018

Concurs

Rezultatele interviurilor desfășurate în data de 24 aprilie 2018

Concurs

Primăria Municipiului Suceava anunţă suspendarea concursului de recrutare

Concurs

Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 19 aprilie 2018

Concurs

Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de recrutare

Concurs

Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de recrutare

Concurs

Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de recrutare

Concurs

Rezultatele evaluării aptitudinilor fizice desfășurate în data de 16 aprilie 2018

Concurs

Lista candidaților selectați pentru concursul din data de 25.04.2018

Concurs

Lista candidaților selectați pentru concursul ce va avea loc în data de 19.04.2018

Concurs

Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs de recrutare

Concurs

Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 29.03.2018

Concurs

Rezultatele concursului organizat în data de 26.03.2018

Concurs

Rezultatul probei practice a concursului

Concurs

Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de recrutare

Concurs

Rezultatele examenului organizat în data de 23.03.2018

Concurs

Rezultatele finale pentru concursul organizat în data de 20.03.2018

Concurs

Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de recrutare

Concurs

Lista candidaților selectați pentru concursul din data de 29.03.2018

Concurs

Rezultatele probei practice pentru concursul organizat în data de 20.03.2018

Concurs

Lista candidaților selectați pentru concursul din data de 26.03.2018

Concurs

Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul ce va avea loc în data de 20.03.2018

Concurs

Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de recrutare

Concurs

Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de recrutare

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează la data de 23 martie 2018

Concurs

Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de recrutare

Concurs

Rezultatele concursului organizat în data de 21.02.2018

Concurs

Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de recrutare

Concurs

Rezultatele probei interviu susținut în data de 26.02.2018

Concurs

Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 21.02.2018

Concurs

Lista candidaților selectați pentru concursul din data de 21.02.2018

Concurs

Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul ce va avea loc în data de 21.02.2018

Concurs

Rezultatele finale pentru concursul organizat în data de 05.02.2018

Concurs

Rezultatul probei scrise pentru ocuparea posturilor contractuale

Concurs

Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs de recrutare

Concurs

Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul ce va avea loc în data de 05.02.2018

Concurs

Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de recrutare

Concurs

Rezultatul final pentru concursul organizat în vederea ocupării a două posturi contractuale vacante de execuție

Concurs

Rezultatele interviului pentru concursul organizat în vederea ocupării a două posturi contractuale vacante de execuție

Concurs

Rezultatele probei scrise pentru concursul organizat în vederea ocupării a două posturi contractuale vacante de execuție

Concurs

Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul ce va avea loc în data de 06.11.2017

Concurs

Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de recrutare

Concurs

Rezultatele concursului organizat în data de 18.09.2017

Concurs

Rezultatul contestaţiei înregistrate după afişarea rezultatului probei scrise desfăşurată în data de 18.09.2017

Concurs

Rezultatul probei scrise la concursul din data de 18.09.2017

Concurs

Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de recrutare

Concurs

Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul ce va avea loc în data de 18.09.2017

Concurs

Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 07.09.2017

Concurs

Anunț privind organizarea probei scrise

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea

Concurs

Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul ce va avea loc în data de 07.09.2017

Concurs

Rezultatul final la concursul organizat în data de 23.08.2017

Concurs

Rezultatele probei interviu pentru concursul organizat în vederea ocupării

Concurs

Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de recrutare

Concurs

Rezultatele probei practice pentru concursul organizat în data de 23.08.2017

Concurs

Rezultatele finale pentru concursul organizat în vederea ocupării

Concurs

Rezultatele finale pentru concursul organizat în vederea ocupării

Concurs

Rezultatul interviului susținut în data de 21.08.2017

Concurs

Rezultatul interviului susținut în data de 18.08.2017

Concurs

Rezultatul contestației depuse la concursul organizat în data de 16.08.2017

Concurs

Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul ce va avea loc în data de 23.08.2017

Concurs

Rezultatele probei scrise la concursul din data de 16.08.2017

Concurs

Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul ce va avea loc în data de 23.08.2017

Concurs

Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de recrutare

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea

Concurs

Rezultatele selectiei dosarelor pentru concursul organizat în vederea ocupării

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea

Concurs

Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs de recrutare

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual vacant

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare

Concurs

Rezultatele finale pentru concursul organizat în data de 03.07.2017

Concurs

Rezultatul probei scrise la concursul din data de 03.07.2017

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare

Concurs

Rezultatele selecției dosarelor pentru concursul organizat în vederea ocupării

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare

Concurs

Rezultate examen promovare organizat in data de 27 iunie 2017

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante

Concurs

Rezultatele finale ale concursului organizat în data de 9.05.2017

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare

Concurs

Rezultatul probei practice la concursul din data de 09.05.2017

Concurs

Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul ce va avea loc în data de 9.05.2017

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare

Concurs

Rezultatele finale la concursul organizat în data de 06.03.2017

Concurs

Rezultatul probei practice la concursul din data de 06.03.2017

Concurs

Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul ce va avea loc în data de 6.03.2017

Concurs

Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de recrutare

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare

Concurs

Rezultatele finale la concursul organizat în data de 16.01.2017

Concurs

Rezultatul probei scrise la concursul din data de 16.01.2017

Concurs

Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul ce va avea loc în data de 16.01.2017

Concurs

Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 posturi vacante

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante

Concurs

Rezultate finale la concursul organizat în data de 21.11.2016

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează examen de promovare

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacante de consilier clasa I principal

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează la data de 08 decembrie 2016

Concurs

Rezultate probă scrisă şi practică la concursul organizat în data de 21.11.2016

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de poliţist local

Concurs

Rezultate finale pentru concursul organizat în data de 14.11.2016 pentru ocuparea funcției contractuale de bucătar tr. I și muncitor necalificat tr. I

Concurs

Afişare selecţie la concursul organizat în data de 21.11.2016 pentru ocuparea posturilor contractuale vacante

Concurs

Selectia dosarelor pentru concursul organizat în data de 14.11.2016

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare

Concurs

rezultate finale la concursul organizat în data de 18.10.2016

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează concurs în data de 14 noiembrie 2016

Concurs

Rezultatul contestației depusă la proba interviului pentru concursul organizat în data de 17.10.2016

Concurs

Rezultate finale pentru concursul organizat în data de 17.10.2016

Concurs

Rezultate probă scrisă la concursul organizat în data de 18.10.2016

Concurs

Rezultate proba scrisă pentru concursul organizat în data de 17.10.2016

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează examen de promovare pentru personalul contractual din cadrul Direcţiei Generale Tehnice şi de Investiţii

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează la data de 28 octombrie 2016

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, principal

Concurs

Afişare rezultate finale la concursul organizat în data de 10.10.2016

Concurs

Afişare selecţie la concursul organizat în data de 18.10.2016

Concurs

Afişare rezultate probă practică la concursul organizat în data de 10.10.2016

Concurs

Anunţ cu privire la selecţia dosarelor pentru concursul organizat în data de 17.10.2016

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a trei funcţii publice de execuţie vacante în data de 7 noiembrie 2016

Concurs

Afişare selecţie la concursul organizat în data de 10.10.2016

Concurs

Primăria Municipiului Suceava organizează concurs în data de 18 octombrie 2016

Concurs

Primăria Municipiului Suceava organizează concurs în data de 17 octombrie 2016

Concurs

Primăria Municipiului Suceava organizează concurs în data de 24 octombrie 2016

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare

Concurs

Anunt organizare concurs pentru ocuparea unei functii publice vacante de conducere

Concurs

Primăria Municipiului Suceava organizaeză în data de 6 septembrie 2016 examenul de promovare

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou

Concurs

Rezultate finale la concursul de promovare organizat în data de 17.08.2016

Concurs

Afişare rezultat probă scrisă la concursul de promovare organizat în data de 17.08.2016

Concurs

Afişare selecţie la concursul de promovare organizat în data de 17.08.2016

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 22 funcţii publice de execuţie vacante

Concurs

Rezultatele finale la concursul organizat în data de 25.07.2016

Concurs

Afişare rezultate finale la concursul organizat în data de 25.07.2016 pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice vacante de şef birou la Biroul Disciplina în construcţii şi afişaj stradal din cadrul Poliţiei Locale Suceava

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional principal, respectiv consilier, clasa I, gradul profesional asistent

Concurs

Concurs de promovare în funcţia de conducere pentru ocuparea postului contractual vacant din cadrul Direcţiei Administraţia Pieţelor

Concurs

Rezultatul probei scrise la concursul din data de 25.07.2016 pentru ocuparea a 2 posturi contractuale

Concurs

Rezultate probă scrisă, practică la concursul organizat în data de 25.07.2016

Concurs

Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul ce va avea loc în data de 25.07.2016 pentru ocuparea a 2 posturi contractuale

Concurs

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou la Biroul de Evidenţă şi Administrarea Imobilelor de Locuit

Concurs

Erata la bibliografia pentru concursul din data de 25.07.2016 la Compartimentul implementarea proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante din cadrul Direcţiei Generale a Domeniului Public

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante din cadrul Compartimentului implementarea proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile

Concurs

Afişare rezultate finale la concursul organizat în data de 02.06.2016 pentru ocuparea postului contractual vacant de inspector de specialitate debutant

Concurs

Anunț organizare concurs pentru ocuparea a două funcții publice vacante de execuție de consilier

Concurs

Afişare rezultat probă scrisă la concursul organizat în data de 02.06.2016 pentru ocuparea postului contractual vacant

Concurs

Afişare selecţie la concursul organizat în data de 02.06.2016

Concurs

Anunt privind contestatia depusa dupa afisarea rezultatelor la proba scrisa a concursului

Concurs

Rezultatele finale la concursul organizat în data de 23.05.2016 - Teatrul municipal ,,Matei Vişniec” Suceava

Concurs

Anunț privind reluarea procedurii de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea postului contractual vacant de conducere de contabil șef din cadrul Teatrului Municipal „Matei Vișniec” Suceava

Concurs

Rezultatele probei scrise la concursul organizat în data de 23.05.2016 - Teatrul municipal ,, Matei Vişniec” Suceava

Concurs

Rezultatele probei scrise la concursul organizat în data de 23.05.2016 pentru ocuparea postului de contabil șef din cadrul Teatrului Municipal „Matei Vișniec” Suceava

Concurs

Rezultatul contestaţiei formulate de d-na Olar Lucia-Mihaela

Concurs

Rezultatele selectiei dosarelor la concursul organizat în data de 23.05.2016 - Teatrul municipal ,, Matei Vişniec” Suceava pentru ocuparea postului de consilier resurse umane şi a postului de expert marketing PR

Concurs

ERATĂ la rezultatele selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării unor posturi contractuale vacante

Concurs

Rezultatele selecției dosarelor la concursul organizat în data de 23.05.2016 pentru ocuparea postului de contabil șef din cadrul Teatrului Municipal „Matei Vișniec” Suceava

Concurs

Afişare selecţie la concursul organizat în data de 20.05.2016 pentru ocuparea posturilor contractuale vacante din cadrul Teatrului Municipal "Matei Vişniec" Suceava

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual vacant din cadrul Direcţiei Generale a Domeniului Public

Concurs

Afişare selecţie la concursul organizat în data de 12.05.2016 pentru ocuparea postului contractual vacant de director, gr.II în cadrul Direcţiei Administraţia Pieţelor

Concurs

Afişare rezultate finale la concursul organizat în data de 04.05.2016 pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de

Concurs

Afişare rezultate probă scrisă la concursul organizat în data de 04.05.2016 pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional asistent

Concurs

Teatrul Municipal „Matei Visniec” Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante

Concurs

Teatrul Municipal „Matei Visniec” Suceava organizează concurs de recrutare

Concurs

Afişare selecţie la concursul organizat în data de 04.05.2016

Concurs

Afişare rezultate finale la concursul organizat în data de 22.04.2016

Concurs

Afişare rezultate probă practică la concursul organizat în data de 22.04.2016 pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de

Concurs

Rezultatele finale pentru concursul organizat în data de 18.04.2016 la Teatrul Municipal „Matei Vișniec”, Compartimentul financiar contabil

Concurs

Rezultatele concursului organizat în intervalul 18.04 - 22.04.2016, în vederea ocupării postului contractual vacant de consilier juridic gradul II

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea postului contractual vacant din cadrul Direcţiei Administraţia Pieţelor

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcţii publice de execuţie vacante de consilier

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de poliţist local

Concurs

Afişare selecţie la concursul organizat în data de 22.04.2016 pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de

Concurs

Rezultatele probei scrise la concursul organizat în data de 18.04.2016, în vederea ocupării postului contractual vacant de consilier resurse umane gradul I din cadrul Teatrului Municipal „Matei Vişniec” Suceava

Concurs

Rezultatele probei scrise la concursul organizat în data de 18.04.2016, în vederea ocupării postului contractual vacant de consilier juridic gradul II din cadrul Teatrului Municipal „Matei Vişniec” Suceava

Concurs

Rezultatele probei scrise pentru concursul organizat în data de 18.04.2016 la Teatrul Municipal „Matei Vișniec”, Compartimentul financiar contabil

Concurs

Rezultatele probei scrise la concursul organizat în data de 18.04.2016, în vederea ocupării postului contractual vacant de director artistic din cadrul Teatrului Municipal „Matei Vişniec” Suceava

Concurs

Rezultatele selecţiei dosarelor pentru concursul organizat în data de 18.04.2016, în vederea ocupării unor posturi contractuale vacante din cadrul Teatrului Municipal „Matei Vişniec” Suceava

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante din cadrul Direcţiei Administraţia Pieţelor

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante din cadrul Direcţiei Generale a Domeniului Public

Concurs

Teatrul Municipal „Matei Visniec” Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante

Concurs

Rezultate finale la concursul organizat în data de 21.03.2016 pentru ocuparea postului contractual vacant de şef sector din cadrul Direcţiei Generale a Domeniului Public – Sectorul Cimitir “Pacea”

Concurs

Rezultate probă scrisă la concursul organizat în data de 21.03.2016 pentru ocuparea postului contractual vacant de şef sector din cadrul Direcţiei Generale a Domeniului Public - Sectorul Cimitir ,,Pacea”

Concurs

Afişare selecţie la concursul organizat în data de 21.03.2016 pentru ocuparea postului contractual vacant de şef sector la Sectorul Cimitir ”Pacea”

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual vacant din cadrul Direcţiei Generale a Domeniului Public

Concurs

Rezultate finale la examenul de promovare în grad profesional de inspector de specialitate gr.II

Concurs

Examen de promovare a persoanelor încadrate în funcţii contractuale de debutant

Concurs

Rezultate finale la concursul organizat în data de 25.01.2016

Concurs

Rezultate finale pentru concursul organizat in data de 25 ianuarie 2016

Concurs

Rezultatele probei practice la concursul organizat în data de 25.01.2016 pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de:

Concurs

Rezultatele probei scrise la concursul organizat in data de 25.01.2016

Concurs

Lista candidatilor selectati la concursul din data de 25.01.2016

Concurs

Lista candidatilor selectati pentru concursul ce va avea loc in data de 25.01.2016

Concurs

Rezultatele concursului organizat in data de 11.01.2016

Concurs

Rezultate probă scrisă la concursul organizat în data de 11.01.2016

Concurs

Rezultatul probei practice pentru concursul organizat in data de 11.01 2016

Concurs

Selecţie pentru concursul din data de 11.01.2016

Concurs

Lista candidati selectati pentru concursul de recrutare ce va avea loc in data de 11.01.2016

Concurs

Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de referent, treapta II

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de mecanic, treapta I

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de inspector de specialitate, debutant

Concurs

Rezultate finale la concursul organizat în data de 25.11.2015 pentru ocuparea posturilor contractuale vacante

Concurs

Rezultatele finale pentru concursul organizat în data de 25.11.2015, Biroul autoritatea locală de autorizare transport

Concurs

Rezultate probă practică la concursul organizat în data de 25.11.2015 pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante

Concurs

Rezultatele probei scrise pentru concursul organizat în data de 25.11.2015, Biroul autoritatea locală de autorizare transport

Concurs

Rezultate finale la concursul organizat în data de 18.11.2015 pentru ocuparea posturilor contractuale vacante

Concurs

Afişare selecţie la concursul organizat în data de 25.11.2015 pentru ocuparea posturilor contractuale vacante

Concurs

Rezultatele selectiei dosarelor pentru concursul organizat în data de 25.11.2015, Biroul autoritatea locală de autorizare transport

Concurs

Rezultate probă practică la concursul organizat în data de 18.11.2015 pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacante de poliţist local, clasa I, gradul profesional asistent

Concurs

Rezultate proba scrisa la concursul din cadrul Biroului energetic si de utilitati publice

Concurs

Examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii publici de execuţie

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea a 3 funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Direcţiei urbanism, amenajarea teritoriului şi cadastru

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de poliţist local

Concurs

Afişare selecţie la concursul organizat în data de 18.11.2015 pentru ocuparea posturilor contractuale vacante

Concurs

Rezultate finale la concursul organizat în data de 05.11.2015 pentru ocuparea posturilor contractuale vacante

Concurs

Rezultate selecţie dosare Biroul energetic şi de utilităţi publice

Concurs

Rezultate probă practică la concursul organizat în data de 05.11.2015 pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, superior

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de consilier, gradul I

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante din cadrul Direcţiei Generale a Domeniului Public la Sectorul spaţii verzi

Concurs

Afişare selecţie la concursul organizat în data de 05.11.2015 pentru ocuparea posturilor contractuale vacante

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante din cadrul Direcţiei Generale a Domeniului Public

Concurs

Examen de promovare a persoanelor încadrate în funcţii contractuale de debutant

Concurs

Rezultatele probei scrise pentru concursul organizat în data de 27.10.2015, Biroul autoritatea locală de autorizare transport

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de referent, treapta II din cadrul Biroului energetic şi de utilităţi publice

Concurs

Selecția dosarelor pentru concursul organizat în data de 27.10.2015, Biroul autoritatea locală de autorizare transport

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante din cadrul Direcţiei Generale a Domeniului Public

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de consilier, gradul I din cadrul Biroului autoritatea locală de autorizare transport - Serviciul autorizare activităţi comerciale

Concurs

Rezultate probă practică la concursul organizat în data de 01.10.2015 pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante de

Concurs

Rezultate finale la concursul organizat în data de 28.09.2015 pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, debutant

Concurs

Afişare rezultate probă scrisă la concursul organizat în data de 28.09.2015 pentru ocuparea posturilor vacante contractuale vacante

Concurs

Rezultate finale la concursul organizat în data de 23.09.2015 pentru ocuparea postului contractual vacant de inspector de specialitate debutant

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea a 3 funcţii publice vacante din cadrul Direcţiei Municipale de Evidenţă a Persoanelor Suceava, Serviciul de stare civilă

Concurs

Rezultate finale la concursul organizat în data de 21.09.2015 pentru ocuparea postului contractual vacant de tâmplar tr. II

Concurs

Afişare rezultate probă scrisă la concursul organizat în data de 23.09.2015 pentru ocuparea postului contractual vacant

Concurs

Afişare selecţie la concursul organizat în data de 01.10.2015 pentru ocuparea posturilor contractuale vacante

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, asistent din cadrul Serviciului fiscalitate persoane fizice - Direcţia buget, contabilitate şi fiscalitate

Concurs

Afişare selecţie la concursul organizat în data de 28.09.2015 pentru ocuparea posturilor contractuale vacante

Concurs

Rezultate probă practică la concursul organizat în data de 21.09.2015 pentru ocuparea unui post contractual vacant

Concurs

Rezultatul final al concursul organizat în data de 07.09.2015-proba scrisa pentru ocuparea a trei posturi contractuale vacante

Concurs

Rezultate finale la concursul organizat în data de 07.09.2015 pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante de casier debutant

Concurs

Rezultatele finale la concursul organizat în data de 07.09.2015 pentru ocuparea postului de inspector de specialitate debutant

Concurs

Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 07.09.2015, pentru ocuparea a trei funcţii contractuale

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea a 5 posturi contractuale vacante din cadrul Direcţiei Generale a Domeniului Public - Aministrarea Centrului Cultural Bucovina

Concurs

Rezultatele probei scrise la concursul organizat în data de 07.09.2015 pentru ocuparea postului de inspector de specialitate debutant

Concurs

Afişare rezultate probă scrisă la concursul organizat în data de 07.09.2015 pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante din cadrul Direcţiei Generale a Domeniului Public

Concurs

Rezultate finale la concursul organizat în data de 31.08.2015 pentru ocuparea unui post contractual vacant

Concurs

Rezultatele examenului de promovare organizat în data de 02.09.2015

Concurs

Rezultatele selectiei dosarelor la concursul organizat în data de 07.09.2015 pentru ocuparea a trei posturi contractuale vacante

Concurs

Rezultate probă practică la concursul organizat în data de 31.08.2015 pentru ocuparea unui post contractual vacant

Concurs

Afişare selecţie la concursul organizat în data de 07.09.2015 pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante

Concurs

Rezultatele selecţiei dosarelor la concursul organizat în data de 07.09.2015 pentru ocuparea postului de inspector de specialitate debutant

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual vacant de inspector de specialitate, debutant

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual vacant de tâmplar, treapta II

Concurs

Afişare selecţie la concursul organizat în data de 31.08.2015 pentru ocuparea postului contractual vacant

Concurs

Examen de promovare aferent trimestrului III 2015

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de poliţist local, clasa I, debutant

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual vacant de inspector de specialitate

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea a 3 posturi vacante din cadrul Biroului autoritatea locală de autorizare transport

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante din cadrul Direcţiei Administraţia Pieţelor

Concurs

Rezultate probă practică la concursul organizat în data de 10.08.2015 pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual vacant de strungar, treapta I

Concurs

Afişare selecţie la concursul organizat în data de 10.08.2015 pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de

Concurs

Rezultatul concursului din data de 28.07.2015 - proba scrisă, 31.07.2015 - interviul

Concurs

Rezultate finale la concursul organizat în data de 27.07.2015 pentru ocuparea unui post contractual vacant de îngrijitor

Concurs

Rezultalele probei scrise la concursul organizat în vederea ocupării postului contractual vacant

Concurs

Afişare rezultate probă practică la concursul organizat în data de 27.07.2015 pentru ocuparea unui post contractual vacant de îngrijitor

Concurs

Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de poliţist local, clasa I, gradul profesional asistent

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de poliţist local

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, superior şi consilier, clasa I, debutant

Concurs

Selectie pentru concursul organizat in data de 28.07.2015

Concurs

Rezultate finale la concursul organizat în data de 15.07.2015 pentru ocuparea unui post contractual vacant de şofer tr.I

Concurs

selecţie la concursul organizat în data de 15.07.2015 pentru ocuparea postului contractual vacant de şofer tr.I din cadrul Direcţiei Generale a Domeniului Public – Sectorul Parc auto

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual vacant de conducător autospecială-mecanic motopompă treapta II

Concurs

Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice vacante de director executiv adjunct al Poliţiei Locale Suceava.

Concurs

Rezultatele finale la concursul organizat în data de 08.07.2015 pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, principal

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice vacante de consilier, clasa I, debutant

Concurs

Afişare selecţie la concursul organizat în data de 15.07.2015 pentru ocuparea postului contractual vacant de şofer tr.I

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual vacant de consilier debutant

Concurs

Rezultatele finale la concursul organizat în data de 02.07.2015 pentru ocuparea unui post contractual vacant

Concurs

Afişare rezultate finale la concursul organizat în data de 29.06.2015 pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual vacant din cadrul Direcţiei Administraţia Pieţelor

Concurs

Rezultatele probei scrise la concursul organizat în data de 02.07.2015 pentru ocuparea unui post contractual vacant

Concurs

Rezultate probă practică la concursul organizat în data de 30.06.2015 pentru ocuparea unui post contractual vacant

Concurs

Rezultatele seclecţiei dosarelor la concursul organizat în data de 08.07.2015-proba scrisa pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante

Concurs

Rezultate probă scrisă la concursul organizat în data de 29.06.2015 pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante

Concurs

Rezultatele selecției dosarelor pentru concursul organizat în data de 02.07.2015 pentru ocuparea unui post contractual vacant

Concurs

Afişare selecţie la concursul organizat în data de 30.06.2015 pentru ocuparea postului contractual vacant

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual vacant de şofer treapta I

Concurs

Afişare selecţie la concursul organizat în data de 29.06.2015 pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante

Concurs

Rezultate finale la concursul organizat în data de 16.06.2015 pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, asistent

Concurs

Afişare rezultate probă practică la concursul organizat în data de 16.06.2015 pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 posturi vacante din cadrul Biroului autoritatea locală de autorizare transport

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual vacant de inspector de specialitate debutant

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual vacant de muncitor floricultor, treapta III

Concurs

Rezultatele probei practice la concursul organizat în data de 08.06.2015

Concurs

Afişare selecţie la concursul organizat în data de 16.06.2015 pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante din cadrul Direcţiei Administraţia Pieţelor

Concurs

Rezultatele seclecţiei dosarelor la concursul organizat în data de 08.06.2015

Concurs

Rezultate finale la examenul organizat în data de 27.05.2015

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcţii publice de execuţie temporar vacante din cadrul Poliţiei Locale Suceava

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante din cadrul Direcţiei Generale a Domeniului Public

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant din cadrul Direcţiei Generale a Domeniului Public

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcţii publice de execuţie vacante de poliţist local

Concurs

Examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii publici de execuţie

Concurs

Examen de promovare în funcţia de bucatar, treapta IV

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 posturi vacante din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, superior

Concurs

Rezultate finale la concursul organizat în data de 28.04.2015 pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante

Concurs

Rezultate probă practică la concursul organizat în data de 28.04.2015 pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, principal

Concurs

Afişare selecţie la concursul organizat în data de 28.04.2015

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea a 4 funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Poliţiei Locale Suceava

Concurs

Rezultatul concursului din 31 martie 2015 - proba scrisă

Concurs

Rezultat contestaţie la concursul pentru ocuparea unor funcţii contractuale în cadrul Serviciului protecţie socială

Concurs

Rezultatele concursului pentru ocuparea unor funcţii contractuale din cadrul Serviciului protecţie socială

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant

Concurs

Rezultate finale la concursul organizat în data de 24.03.2015 pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante

Concurs

Rezultatele finale pentru concursul organizat în data de 23-26.03.2015 pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante

Concurs

Rezultate selecţie dosare concurs organizat în data de 31.03.2015 pentru ocuparea a trei posturi contractuale vacante

Concurs

Rezultate probă practică la concursul organizat în data de 24.03.2015 pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante

Concurs

Rezultatele probei scrise pentru concursul organizat în data de 23.03.2015 pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea a 5 funcţii publice vacante de consilier

Concurs

Rezultatele selecției dosarelor pentru concursul organizat în data de 23.03.2015 pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante de asistent medical

Concurs

Afişare selecţie la concursul organizat în data de 24.03.2015

Concurs

REZULTATE FINALE la concursul organizat în data de 10.03.2015

Concurs

Rezultate probă practică la concursul organizat în data de 10.03.2015 pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual vacant de referent (tehnician veterinar)

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea a 3 posturi vacante din cadrul Serviciului protecţie socială - Direcţia de Asistenţă Socială

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacante de consilier

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, superior

Concurs

Afişare selecţie la concursul organizat în data de 10.03.2015 pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea a 7 posturi contractuale vacante de asistent medical

Concurs

Rezultate finale la concursul organizat în data de 23.02.2015 pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante

Concurs

Rezultate probă practică şi scrisă la concursul organizat în data de 23.02.2015

Concurs

Afişare selecţie la concursul organizat în data de 23.02.2015 pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante din cadrul Direcţiei Generale a Domeniului Public

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea a două posturi contractuale temporar vacante din cadrul Direcţiei Generale a Domeniului Public

Concurs

Rezultate finale la concursul organizat în data de 04.02.2015

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacante din cadrul Poliţiei Locale Suceava

Concurs

Rezultatele probei scrise pentru concursul organizat în data de 06.02.2015

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Poliţiei Locale Suceava

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcţii publice de conducere vacante din cadrul Poliţiei Locale Suceava

Concurs

Rezultate probă practică la concursul organizat în data de 04.02.2015 pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant

Concurs

Afişare selecţie la concursul organizat în data de 04.02.2015 pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant

Concurs

Rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru concursul organizat în data de 06.02.2015 pentru ocuparea unui post contractual vacant

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante din cadrul Direcţiei Administraţia Pieţelor

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant de muncitor necalificat I

Concurs

Rezultatele concursului organizat în data de 15.01.2015

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual vacant de asistent medical

Concurs

Rezultate probă practică la concursul organizat în data de 15.01.2015

Concurs

Rezultate finale la concursul organizat în data de 09.01.2015 (proba practică) și 13.01.2015 (interviul)

Concurs

Rezultate finale la concursul organizat în data de 08.01.2015

Concurs

Afişare selecţie la concursul organizat în data de 15.01.2015

Concurs

Rezultatele probei practice la concursul organizat în data de 09.01.2014

Concurs

Rezultate probă practică la concursul organizat în data de 08.01.2015

Concurs

Rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru concursul organizat în data de 08.01.2015

Concurs

Rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru concursul organizat în data de 08.01.2015

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, superior

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual vacant de muncitor necalificat I

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant de muncitor necalificat I

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual vacant de şofer treapta I

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice vacante de consilier, clasa I, asistent

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacante de consilier

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice vacante de referent

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice vacante de referent

Concurs

Anunţ suspendare concurs

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice vacante de referent

Concurs

Examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii publici de execuţie

Concurs

Examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii publici de execuţie

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice vacante de consilier, clasa I, asistent

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice vacante de consilier, clasa I, debutant

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacante

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacante

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacante

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacante

Concurs

Concurs de promovare în funcţia publică de conducere vacantă de şef serviciu

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcţii publice de execuţie vacante

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, asistent şi respectiv, consilier, clasa I, principal

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacante de consilier, clasa I, superior

Concurs

Examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii publici de execuţie

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacantă de consilier

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacantă de consilier

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacantă de consilier

Concurs

Examene de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii publici de execuţie

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacante de consilier, clasa I, superior

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacante de consilier, clasa I, superior

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea două funcţii publice de execuţie vacante

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie, temporar vacantă de consilier, clasa I, asistent

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacante

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice vacante de execuţie

Concurs

-Concurs de promovare în funcţii publice de conducere vacante din cadrul Direcţei buget, contabilitate şi fiscalitate

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea a doua funcţii publice vacante de executie

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacante

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice vacante de execuţie de consilier, clasa I, debutant în data de 30 iunie 2011

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacante în data de 10 iunie 2011

Concurs

Concurs de promovare în funcţii publice de conducere vacante

Concurs

Examene de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice vacante de execuţie în data de 12 mai 2011

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice vacante de conducere din cadrul Poliţiei Locale Suceava

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice vacante de execuţie

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice temporar vacante de execuţie

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice vacante de execuţie în data de 3 martie 2011

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacantă

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcţii publice vacante de execuţie

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie temporar vacante

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Director general al Direcţiei generale tehnice şi de investiţii

Concurs

Concurs in intervalul 23-25 februarie 2009 pentru ocupare functii publice vacante - posturi unice

Concurs

Anularea concursului din 13-20 ianuarie 2009 pentru ocuparea unor functii publice specifice vacante

Concurs

Concurs in intervalul 13-20 ianuarie 2009 pentru ocuparea unor functii publice specifice vacante

Concurs

Concurs in intervalul 17-19 decembrie 2008 pentru ocuparea unor functii publice vacante

Concurs

Concurs in data de 24 noiembrie 2008 pentru ocuparea unei functii publice vacante

Concurs

Concurs in data de 12 noiembrie 2008 pentru ocuparea unei functii publice vacante

Concurs

Concurs in intervalul 11-17 noiembrie 2008 pentru ocuparea unor functii publice specifice vacante

Concurs

Concurs in data de 20 octombrie 2008 pentru ocuparea unei functii publice vacante

Concurs

Concurs in intervalul 9-10 iunie 2008 pentru ocuparea unor functii publice vacante

Concurs

Concurs in intervalul 7-8 mai 2008 pentru ocuparea unor functii publice de executie

Concurs

Concurs in intervalul 7-8 aprilie 2008 pentru ocuparea unei functii publice de executie

Concurs

Concurs in intervalul 10-11 martie 2008 pentru ocuparea unei functii publice de executie

Concurs

Concurs in intervalul 19-20 decembrie 2007 pentru ocuparea unei functii publice de executie

Concurs

Concurs in intervalul 13-14 decembrie 2007 pentru ocuparea unor functii publice

Concurs

Concurs in intervalul 19-20 noiembrie 2007 pentru ocuparea unor functii publice

Concurs

Concurs in intervalul 5-6 noiembrie 2007 pentru ocuparea unei functii publice

Concurs

Concurs in intervalul 25-26 octombrie 2007 pentru ocuparea unor functii publice

Concurs

Concurs in intervalul 23-24 iulie 2007 pentru ocuparea unei functii publice

Concurs

Concurs in intervalul 18-19 iunie 2007 pentru ocuparea unor functii publice

Concurs

Concurs in intervalul 04-05 iunie 2007 pentru ocuparea unor functii publice

Concurs

Concurs in intervalul 10-11 mai 2007 pentru ocuparea unor functii publice

Concurs

Concurs in intervalul 16-17 aprilie 2007 pentru ocuparea unei functii publice

Concurs

Concurs in intervalul 15-16 martie 2007 pentru ocuparea unor functii publice

Concurs

Concurs in intervalul 15-16 ianuarie 2007 pentru ocuparea unor functii publice

Concurs

Inchide