Proiect de HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L. nr. 19/29.01.2015 privind acordarea de facilități pentru transportul public local și aprobarea contractului-cadru de acordare a subvenției pentru transportul public local de călători, cu modificările și completările ulterioare.

Proiect de HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea art. 4 alin. (1) din H.C.L. nr. 66/2008 privind aprobarea unor reglementări referitoare la organizarea și desfășurarea transportului de persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi.

Inchide