BAZA LEGALĂ
 

EVIDENTA PERSOANEI:

În baza Legii nr. 372/2002 pentru aprobarea O.U.G. nr. 84/2001, structurile care desfăşoară activităţile de evidenţă a persoanelor şi stare civilă sunt denumite servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor. La nivelul municipiului Suceava acest serviciu a fost înfiinţat la nivel de direcţie.

          Serviciul de Evidenţă a Persoanelor Suceava deserveşte locuitorii din municipiul SUCEAVA și următoarele localități:

 

 • ADÂNCATA
 • BOSANCI             
 • DĂRMĂNEŞTI       
 • FÎNTÎNELE     
 • HĂNŢEŞTI   
 • IPOTEŞTI         
 • MITOCU DRAGOMIRNEI            
 • MOARA                       
 • PĂTRĂUŢI
 • SALCEA
 • ŞCHEIA
 • SIMINICEA
 • STROIEŞTI
 • TODIREŞTI
 • UDEŞTI
 • VEREŞTI
 • ZVORIŞTEA 

Principalele acte normative care reglementează activitatea Direcției Municipale de evidență a persoanelor sunt:

 • Ordonața de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români - republicată;   
 • Hotărârea Guvernului nr. 295/10.03.2021 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum și pentru stabilirea formei și conținutului actelor de identitate, ale dovezii de reședință și ale cărții de imobil;               
 • Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare, republicată;     
 • Metodologia din 21.01.2011  pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă;                 
 • Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată.

Taxele percepute:  

 • 750 lei pentru divorţul pe cale administrativă

 

ATENŢIE
TOATE INFORMAŢIILE EXPUSE SUNT CU CARACTER ORIENTATIV, PENTRU OBŢINEREA TUTUROR DOCUMENTELOR SOLICITATE, ESTE NECESARĂ CONSILIEREA PREALABILĂ DE CĂTRE PERSONALUL INSTRUIT ÎN DOMENIU, IAR COMPLETAREA FORMULARELOR SPECIFICE SE FACE DOAR ÎN FAŢA OFIŢERILOR DE STARE CIVILĂ
 
- Program de audiențe al conducerii MAI -   http://depabd.mai.gov.ro/audiente_si_public_DEPABD.pdf
 
Inchide