REZULTATUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI în etapa elaborării propunerilor PUZ și a Regulamentului de urbanism aferent în baza unui aviz de oportunitate pentru construirea unui bloc de locuințe și funcțiuni complementare locuirii (comerț, prestări servicii) locuri de parcare, sistematizare verticală, spații verzi amenajate, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată.

Argumentare: Elaborarea propunerilor documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal cu Regulament de urbanism aferent în baza unui aviz de oportunitate, pentru construirea unui bloc de locuințe și funcțiuni complementare locuirii (comerț, prestări servicii) locuri de parcare, sistematizare verticală, spații verzi amenajate, racorduri/branșamente,  initiator S.C. K TEAM S.R.L.
Amplasament: teren proprietate privată în suprafață de 2234 mp, identic cu parcela cadastrală nr.49580, situat în intravilanul municipiului Suceava pe Calea Unirii, nr. 35.

  Publicul a fost invitat să consulte documentele privind elaborarea propunerilor Planului urbanistic zonal și să transmită observații referitoare la PUZ și a Regulamentului de urbanism aferent în baza unui aviz de oportunitate pentru construirea unui bloc de locuințe și funcțiuni complementare locuirii (comerț, prestări servicii) locuri de parcare, sistematizare verticală, spații verzi amenajate, racorduri/branșamente, în perioada 31.05.2023 – 24.06.2023.
  În acest sens, anunțul privind elaborarea PUZ a fost publicat pe site-ul www.primariasv.ro la secțiunea “Anunțuri”, a fost afișat în holul principal de la parterul Primăriei municipiului Suceava și a fost afișat pe 3(trei) panouri montate în zona amplasamentului aflat în discuție. Totodată, s-au transmis 52 (cincizecisidouă) notificări proprietarilor parcelelor de teren din vecinătatea celei care a generat PUZ.
  Deasemenea, anunțul privind elaborarea propunerilor PUZ a fost publicat pe pagina oficială Facebook și Instagram a Primăriei municipiului Suceava și pe aplicația mobilă Suceava City App.
  Documentația a putut fi consultată și la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A.
  În perioada de consultare și informare a publicului, au fost înregistrate la Primăria municipiului Suceava obiecțiuni/observații referitoare la această documentație. În principal, acestea au făcut referire la afectarea activității viitoare a societăților comerciale din zonă și la modul de utilizare a rețelelor edilitare existente în vederea asigurării utilităților pentru construcția propusă.
  Inițiatorul PUZ a fost notificat în legătura cu obiecțiunile/observațiile/propunerile primite.
  Ca urmare, inițiatorul PUZ a depus la Primăria municipiului Suceava răspunsurile argumentate.
  Răspunsurile argumentate ale inițiatorului PUZ depuse la Primăria municipiului Suceava, au fost transmise în scris persoanelor care au formulat observații/obiecțiuni/propuneri.

Inchide