Facility Hours

Centrul de Inovare și Imaginație Civică SUCEAVA

Având în vedere că ne dorim transparență și o mai bună comunicare cu cetățenii, Primaria municipiului Suceava a înființat Centrul de Inovare și Imaginație Civică (CIIC), parte componentă a proiectului „Suceava UrbanGIS – Digitalizarea serviciilor  partajate în Municipiul Suceava”, cod SMIS 155184, cod SIPOCA 1238, finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă.
Ce reprezintă acest centru? Este o punte de legătură între administrație și cetățeni. Este un organism cu caracter civic consultativ, fără personalitate juridică, constituit la nivelul primăriei și care are ca scop asigurarea interacțiunii directe între administrația publică locală și cetățeni.
Centru are în vedere atât creșterea gradului de implicare a cetățenilor în procesul de adoptare și aplicare a deciziilor de interes public, dar și creșterea încrederii cetățenilor în administrația locală. Astfel se crează cadrul pentru definirea rolului activ al cetățeanului, respectiv transmiterea de idei, propuneri și sugestii în dezvoltarea și implementarea de proiecte publice. 
Centrul de Inovare și Imaginație Civică (CIIC) Suceava are în componența sa 9 (nouă) membri și este structurat în 2 (două) echipe, o echipă administrativă și o echipă de specialiști. Echipa de specialiști este formată din 6 membri, la care se vor adăuga, în funcție de tematica dezbaterilor publice, actori relevanți de la nivel local.
Se vor realiza dezbateri publice pe diferite teme de interes, la care vor participa reprezentanți din diverse domenii de activitate, precum: educație, sănătate, asistență socială, infrastructură, protejarea mediului, administrație publică, cultură, consilierii locali ai Municipiului Suceava, angajați din cadrul Primăriei Municipiului Suceava, reprezentanți ai societății civile și mediului de afaceri din Municipiul Suceava și alți factori interesați.

Date de contact

Rămâneți conectat cu CIIC Suceava, e-mail: ciicsuceava@primariasv.ro

Prezentări in cadrul CIIC

Close Search Window