Anunț cu privire la publicarea adreselor de informare și a deciziei de impunere pentru:

  • dl.MĂRĂNDUCA DANIEL, cu domiciliul în municipiul Suceava. Adresă nr. 123012/10.07.2023 și Decizie de impunere pentru anul 2023 pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate - nr. 138449/25.09.203;
  • dl. ȘERCAN CEZAR-ADRIAN, cu domiciliul în municipiul Suceava. Adresă nr. 133881/06.09.2023 pentru clarificarea situației fiscale pentru imobilul avut în proprietate situat în municipiul Suceava, str. Grigorea Alexandru Ghica.

 

Inchide