REGULAMENT


cu privire la programarea on-line în vederea transcrierii certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă privind cetăţenii care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetățenia română în temeiul art.10 şi 11 din Legea nr.21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care nu au avut niciodată domiciliul în România.

Art.1    Programarea pentru depunerea cererilor în vederea transcrierii certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă privind cetățenii care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetăţenia română în temeiul art.10 şi 11 din Legea nr.21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care nu au avut niciodată domiciliul în România se face on-line, pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava – http/wwwprimariasuceava.ro/DMEP/programare-transcriere acte.
Art.2    La Direcţia Municipală de Evidenţă a Persoanelor Suceava – Serviciul stare civilă se poate solicita transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, indiferent de instituţia la care persoanele au depus dosarul de acordare/redobândire a cetățeniei române sau cea care a eliberat Certificatul de Cetățenie.
Art.3    Inainte de programare, persoana interesată se asigură că îndeplinește condiţiile prevăzute la art.41 alin.5^1 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, modificată şi completată prin Legea nr.14/2018 şi că deţine toate actele necesare transcrierii prevăzute de lege şi menționate  în lista documentelor necesare transcrierii certificatelor/extraselor de stare civilă, publicată pe pagina de internet menționată la art.1.
Art.4    Programarea pentru depunerea cererilor de transcriere se poate face începând cu ora 12 a zilei de 15, din ultima lună din fiecare trimestru. Programarea se va face pentru zilele de luni, marţi şi miercuri ale fiecărei săptămâni din trimestru.
Art.5    Data programării şi ora sunt alocate automat de către sistem în ordinea înregistrării.
Art.6    Programul de primire a documentațiilor este de luni până miercuri, în intervalul orar 8-16, conform listei programărilor.
Art.7    Un interval orar este alocat unei singure persoane/cereri şi nu unei familii.
Art.8    Programarea este gratuită şi netransmisibilă şi este valabilă NUMAI dacă solicitantul a primit confirmarea pe emailul de pe care a făcut programarea, care conține data și ora programării.
Art.9    Neprezentarea la data programată, neconformitatea datelor din actele prezentate sau lipsa actelor necesare duc la anularea rezervării.
Art.10   Nu se primesc cererile cu documentație incompletă.
Art.11   Numărul maxim de programări pe zi este de 10. În cazul în care programarea on-line se efectuează pentru o zi lucrătoare care ulterior este stabilită ca fiind nelucrătoare prin act normativ, cererea se depune în următoarea zi lucrătoare, în acelaşi interval orar comunicat prin confirmarea programării inițiale.
Art.12   Prin continuarea procedurii de programare on-line solicitanţii sunt de acord cu prelucrarea datelor personale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
Art.13   Prezentul Regulament se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul instituției, precum şi pe pagina de internet.
Art.14   Cu data intrării în vigoare a prezentului Regulament îşi încetează efectele Regulamentul aprobat prin Dispoziția nr.3283/2013.