Serviciul Administrare străzi și sistematizare rutieră Serviciul Urbanism și amenajarea teritoriului
Cerere eliberare acord prealabil bransamente/ racorduri/ extindere retele Cerere emitere autorizatie de construire; Anexa cerere autorizatie construire
Cerere eliberare aviz sapatura bransamente/ racorduri/ extindere retele Cerere emitere certificat urbanism
Cerere eliberare certificat nomenclatură stradală și adresă Prelungire autorizatie construire
Restituire garanție de bună execuție Prelungire certificat urbanism
 

Declaratie privind valoarea reala a lucrarilor executate în baza autorizatiei de construire - Model 2009 ITL - 068

 

Cerere pentru eliberarea autorizatiei privind lucrarile de racorduri si bransamente la retelele publice de apa, canalizare, gaze, energie termica, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu

Direcția de asistență socială                                Beneficii sociale                                Acordare alocație de stat

Serviciul Fiscalitate persoane juridice - 2016
Acte necesare alocație de stat  

Cerere tip nr.1

Certificat fiscal persoane juridice

Cerere tip nr.2

Declarație prelucrare date personale

Model_2016_ITL002_IC_PJ - Model_ITL002_2016 ; ITL_002.pdf

Acordare inițială de ASF și VMG                             

Acte necesare ASF

Model_2016_ITL004_IT_PJ - Model_ITL004_2016 ; ITL_004.pdf

Cerere Model_2016_ITL005_TMT_mai_mici_de_12T_PJ - Model_ITL005_2016 ; ITL_2016_005.pdf
Adeverință privind bunurile Model_2016IT_L006_TMT_mai_mari_de_12T_PJ - Model_ITL006_2016 ; ITL_2016_006.pdf
Cerere modificare acordare ASF și VMG Model_2016ITL007_TMT_transport_pe_apa_PJ - Model_ITL007_2016 ; ITL_2016_007.pdf

Angajament de plată; Declarație prelucrare date personale

Model_2016ITL014_Serv_reclama_publicitate_PJ - Model_ITL014_2016 ; ITL_2016_014.pdf
Indemnizație creștere copil Model_2016ITL015_Taxa_pentru_afișaj_PJ - Model_ITL015_2016 ; ITL_2016_015.pdf
Acte necesare ICC Declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport - Model 2016 ITL - 016 

Acte indemnizație AF PF

Acte indemnizație handicap

Decont lunar pentru stabilirea impozitului pe spectacole - Model 2016 ITL - 017

Cerere pentru înregistrare/vizare a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole - format .doc, format .pdf

Adev. facultate Cerere compensare .doc
Adeverință-tip ICC 2021 angajator Cerere restituire .doc
Cerere indemnizație ICC 2021  
Declaratie prelucrare date personale  
Metodologie acordare ajutor financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă; Anexe_metodologie  
   

Fiscalitate persoane fizice - 2016

 

Model_2016_ITL001_IC_PF -    Model_ITL001_2016 ; Model_001.pdf

 

Model_2016_ITL005_TMT_PF - Model_ITL005_2016 ; Model_005.pdf

 

Model_2016_ITL006_TMT_peste12T_PF - Model_ITL006_2016 ; Model_006.pdf    
Model_2016_ITL007_TMT_APA_PF - Model_ITL_007_2016 ; Model_007.pdf

 

Model_2016_ITL015_AFISAJ_PF - Model_ITL_015_2016 ; Model_015.pdf

 

Model_2016_ITL010_CERERE_CF_PF - Model_ITL_010_2016

 

 

 

 

 

   
Serviciul Cadastru, fond funciar, registrul agricol  Serviciul Administrare străzi și sistematizare rutieră
Adverinta registru agricol Autorizatie speciala transport
Certificat de producator Certificat inregistrare vehicule neinmatriculabile
  Regulament plata online AST cu card bancar
  Lista străzilor din municipiul Suceava cu restricţie pentru masa maximă autorizată de  3,5 tone
Serviciul Autoritatea locală de autorizare transport

 

Cerere eliberare autorizatie taxi  

Cerere înlocuire autovehicul taxi

 
Cerere modificare număr înmatriculare  Directia ecologizare
Cerere pentru acordarea autorizației de transport în regim de taxi  Declaratie de impunere
Cerere prelungire autorizație taxi  
Cerere prelungire si vizare autorizatie de transport in regim de taxi  
Cerere vizare autorizație taxi  
Serviciul Autorizare activităţi comerciale  
Alimentație publică Comerț
 Anexa 1 - Cerere eliberare autorizație alimentație publică  Anexa 1 - Cerere eliberare comerț
 Anexa 2 - Cerere program  Anexa 2 - Cerere vizare comerț
 Anexa 3 - Cerere vizare autorizație alimentație publică  Anexa 3 - Cerere program
 Anexa 4 - Acord vecini program  Anexa 4 - Acord vecini program
 Anexa 5 - Declarație alimentație publică  Anexa 5 - Cerere comerț ambulant
   Anexa 6 - Cerere acord manifestări culturale
Soldare  Anexa 7 - Cerere circ
 Lista de inventar mărfuri de soldat  Anexa 8 - Cerere campanii promoționale
 Lista inventar mărfuri de lichidat  Anexa 9 - Cerere campanii caritabile
 Notificare vânzare lichidare  Anexa 10 - Cerere expoziții auto
 Notificarea vânzărilor de soldare  Anexa 11 - Cerere eliberare activități recreative
 Perioada de soldare  
Inchide