ELIBERAREA PRIMULUI ACT DE IDENTITATE DUPĂ ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 18 ANI

          Documente necesare:

a) cererea pentru eliberarea actului de identitate (se eliberează gratuit la ghişeu);
b) certificatul de naştere (original şi copie xerox);        
c) documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (original şi copie xerox);
d) declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că – identitatea declarată în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborată cu imaginea preluată ori cu fotografia ataşată cererii, aparţine solicitantului;
e) fişa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului realizată de unitatea de poliţie de la locul de domiciliu sau reşedinţă al solicitantului (se solicită de Biroul de evidenţă a persoanelor);
f) chitanţa de 7 lei reprezentând contravaloarea cărţii de identitate achitată la Primăria mun. Suceava – etaj I;

          Declaraţia prevăzută la lit. d) se dă în prezenţa personalului Biroului de evidenţă a persoanelor care primeşte cererea de eliberare a actului de identitate.

NOTĂ: Când locuinţa nu aparţine solicitantului, este obligatorie prezenţa proprietarului pentru a-şi da consimţământul de primire în spaţiu. Acesta se va legitima cu actul de identitate.

          În situaţia în care titularul spaţiului de locuit nu se poate prezenta la Biroul de Evidenţă a Persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în faţa poliţistului de ordine publică din cadrul unităţii de poliţie pe a cărei rază teritorială este situat imobilul.

Inchide