Nr. crt. Nume și prenume Partid Email Telefon

1.

 ARĂMESCU ADRIAN PNL       

2.

 ALEXANDROAIE EUGEN CĂTĂLIN

PMP

   

3.

 ANTON NICOLAE CIPRIAN

PNL

   

4.

 ARDELEANU SANDA MARIA

PNL

   

5.

 BUBURUZAN LORENA

USR

lorena.ignatescu@gmail.com 0744566317

6.

 BUCIAC IOAN-GRABRIEL

PSD

   

7.

 CUŞNIR IOAN DAN

PSD

   

8.

 FLUTUR ALEXA-MIHAI

PNL

   

9.

 FUIOR IULIA

PSD

   

10.

 GÂTLAN ANCA MIHAELA

PMP

   

11.

 GHERASIM VASILICĂ

PSD

   

12.

 HARȘOVSCHI LUCIAN

PNL

   

13.

 HARJA SAMSONESCU ALEXANDRA PRO ROMÂNIA    

14.

 JESCU AUREL

PNL

   

15.

 MUNTEANU CONSTANTIN

PMP

   

16.

 MUNTEANU TEODORA

USR

teodora.munteanu@primariasv.ro

0727314408

17.

 NICHIFOREL DAN

USR

dan.nikiforel@gmail.com 0771632567

18.

 PAIU MIHAELA ADELINA

PSD

   

19.

 PĂSTRAV BOGDAN GEORGE

PNL

   

20.

 SFECLĂ GENILONI

PRO ROMÂNIA

   

21.

 TIMOFICIUC CRISTIAN

PMP

   

22.

 TODEREANU MARIA

PNL

   

23.

 UNGURIAN DANIEL

PNL

   

Componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Suceava:  

 1. Comisia amenajarea teritoriului, urbanism și protecția mediului
  1. Arămescu Adrian  - președinte
  2. Buburuzan Lorena 
  3. Buciac Ioan Gabriel
  4. Cușnir Ioan Dan 
  5. Flutur Alexa-Mihai
  6. Gâtlan Anca Mihaela - secretar
  7. Harșovschi Lucian
  8. Sfeclă Geniloni
  9. Timoficiuc Cristian
 2. Comisia economico-financiară, juridică, disciplinară
  1. Alexandroaie Eugen Cătălin
  2. Harja Samsonescu Alexandra
  3. Nichiforel Dan  - președinte
  4. Paiu Mihaela Adelina - secretar
  5. Ungurian Daniel
 3. Comisia servicii publice
  1. Fuior Iuliana   - secretar
  2. Munteanu Teodora
  3. Păstrăv Bogdan George - președinte
 4.  Comisia învățământ, relații externe, sănătate, familie, cultură, culte, protecție socială și relația cu societatea civilă
  1. Anton Nicolae Ciprian - secretar
  2. Ardeleanu Sanda Maria
  3. Todereanu Maria - președinte
 5. Comisia dezvoltarea mediului de afaceri, turism, tineret și sport
  1. Gherasim Valerică
  2. Jescu Aurel - președinte
  3. Munteanu Constantin - secretar
Inchide