PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul despre intenţia de adoptare a Proiectului de hotărâre cu privire la Plan urbanistic zonal și regulament de urbanism aferent, solicitat de S.C. GRAZIE MILLE S.R.L. si S.C. TASA INVEST IMOBILIARE S.R.L.

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul despre elaborarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului de urbanism aferent, pentru „P.U.Z. cu regulament aferent pentru obiectivul de investitii PARCARE zona strazii Stefan Tomsa”

Anunt

REZULTATUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI în etapa elaborarii propunerilor PUZ și a Regulamentului de urbanism aferent pentru construire ansamblu rezidențial de clădiri cu regim mare de înălțime cu funcțiuni mixte: locuințe colective, spații comerciale, spații pentru alimentație publică, spații pentru prestări servicii, spații pentru birouri, locuri de parcare subterane, sistematizare verticală, împrejmuire, racorduri/branșamente pe teren proprietate privată

Anunt

S-au emis următoarele decizii de impunere

Anunt

Primăria municipiului Suceava organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii publici de execuţie care îndeplinesc cumulativ, dispozițiile art.479 alin.(1) lit.a), lit.c) și lit.d) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Anunt

Adresă clarificare situație fiscală

Anunt

ANUNŢ începere proces de recrutare şi selecţie pentru 7 (șapte) poziţii de membru în Consiliul de Administraţie al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava.

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor.

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA ANUNŢĂ Intenţia de adoptare a Proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent, solicitat de SC GROUP RBN S.R.L.

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA, ANUNŢĂ Intenţia de adoptare al Proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent, solicitat de MANDACHI INDUSTRY S.R.L.

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor.

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor.

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunță intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent, solicitat de Vârvara Silvia.

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor.

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal cu Regulament de urbanism aferent, inițiat de MUNICIPIUL SUCEAVA pentru parcare supraterană etajată, parcare supraterană la nivelul solului și grădiniță.

Anunt

Propunere nouă PUZ pentru construire complex de locuițe colective, spații comerciale, spații prestări servicii, locuri de parcare, spațiu de joacă pentru copii, sistematizare verticală, racorduri/branșamente inițiat de S.C. Coloseum Expres SRL pe strada Cuza Vodă.

Anunt

Adrese clarificare situație fiscală

Anunt

Erată - acordarea titlului de "Cetățean de onoare" al Municipiului Suceava domnului profesor universitar doctor inginer Valentin Popa

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a construirea PUZ pentru construire cladire cu spatii de birouri si spatii de locuit, amenajare locuri de parcare, sistematizare verticala, spatii verzi amenajate, si racorduri/bransamente la retelele de utilitati tehnico-edilitare pe teren proprietate privată în suprafață totală de 440 mp, identic cu parcela cadastrala nr.55181, situat in intravilanul municipiului, pe str. Mărășești, initiator S.C. PYAM INVESTMENTS SRL.

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunță publicul despre intenția și propunerile documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu pentru obiectivul de investiție Sediu Judecătorie Suceava

Anunt

Raportul informării și consultării publicului

Anunt

Raportul informării și consultării publicului

Anunt

Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate a

Anunt

Anunt privind emiterea deciziei de impunere

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor.

Anunt

MUNICIPIUL SUCEAVA, cu sediul în municipiul Suceava, județul Suceava b-dul 1 Mai, nr. 5A, titular al planului REACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA, judeţul Suceava, anunţă publicul interesat asupra finalizarii proiectului de plan și a raportului de mediu în cadrul procedurii de obținere a avizului de mediu pentru planul mai sus menționat.

Anunt

Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate a proceselor verbale

Anunt

Anunt privind emiterea deciziei de impunere pentru stabilirea

Anunt

Anunt privind emiterea deciziei de impunere pentru stabilirea

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului de urbanism aferent, inițiat de societatea MANDACHI INDUSTRY S.R.L.

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a „Elaborare plan urbanistic zonal (P.U.Z.)

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului de urbanism aferent, inițiat de SC GRAZIE MILLE SRL și SC TASA INVEST IMOBILIARE SRL

Anunt

Au fost emise următoarele decizii de impunere

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunta intentia de adoptare a Proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent,

Anunt

ANUNT Finalizare proiect APLICAT - Administrație Publică Locală Informatizată, Calitativă și Accesibilă Tuturor la Suceava

Anunt

ANUNȚ COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate a somațiilor pentru amenzi contravenționale

Anunt

ANUNȚ COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate a înștiințărilor de poprire

Anunt

REGULAMENT PRIVIND DREPTURI, OBLIGAŢII ŞI SANCŢIUNI ÎN UTILIZAREA SERVICIULUI DE ÎNCHIRIERE TROTINETE ELECTRICE

Anunt

Copie la REGULAMENT PRIVIND DREPTURI, OBLIGAŢII ŞI SANCŢIUNI ÎN UTILIZAREA SERVICIULUI DE ÎNCHIRIERE TROTINETE ELECTRICE

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal cu Regulament de urbanism aferent

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal cu Regulament de urbanism aferent

Anunt

REZULTATUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI în etapa elaborării propunerilor PUZ și a Regulamentului de urbanism aferent

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunță publicul interesat despre consultarea publică privind Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana a Zonei Urbane Funcționale Suceava 2021-2030.

Anunt

Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale - somații

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului de urbanism aferent,

Anunt

Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale - somații

Anunt

Raportul informării și consultării publicului

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal cu Regulament de urbanism aferent,

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a PUZ cu Regulament de urbanism aferent

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă intenţia de adoptare a Proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent,

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal cu Regulament de urbanism aferent,

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate adrese înfiinţare poprire

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea Planului Urbanistic Zonal cu Regulament de urbanism aferent,

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a „P.U.Z. cu Regulament de urbanism aferent,

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a somațiilor pentru contribuabilii prevăzuţi în Anexa 1

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a înştiinţărilor de poprire

Anunt

Anunţ privind comunicarea prin publicitate a actelor administrativ fiscale - decizii

Anunt

Municipiul Suceava a demarat procesul de elaborare a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă la nivelul Zonei Urbane Funcționale Suceava,

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul despre elaborarea Planului Urbanistic Zonal

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor

Anunt

Anunţ privind rezultatul procedurii de evaluare

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului de urbanism aferent,

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor.

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal și Regulament de urbanism aferent

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor în vederea aprobării în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic Zonal

Anunt

A fost emis următorul act administrativ

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal cu Regulament de urbanism aferent,

Anunt

Raportul informării și consultării publicului

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului de urbanism aferent,

Anunt

REGULAMENT PRIVIND DREPTURI, OBLIGAŢII ŞI SANCŢIUNI ÎN UTILIZAREA SERVICIULUI DE ÎNCHIRIERE TROTINETE ELECTRICE

Anunt

Ca urmare a derulării procesului de consultare publică a Studiului de fezabilitate pentru proiectul "Zona de agrement Parc Șipote",

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunță publicul interesat despre consultarea publică privind proiectul „Zona de agrement Parc Șipote”

Anunt

Primăria municipiului Suceava informează publicul interesat cu privire la

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal cu Regulament de urbanism aferent,

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul despre elaborarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului de urbanism aferent,

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrativ

Anunt

ANUNŢ COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate a somațiilor pentru amenzi contravenționale

Anunt

ANUNŢ COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate a înştiinţărilor de poprire - amenzi contravenţionale

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal cu Regulament de urbanism aferent,

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal cu Regulament de urbanism aferent,

Anunt

Primaria Municipiului Suceava anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul despre elaborarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului de urbanism aferent

Anunt

Anunţ privind comunicarea prin publicitate a actelor administrativ fiscale - decizii

Anunt

Primaria Municipiului Suceava anunta Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu

Anunt

Primaria Municipiului Suceava anunta intentia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent,

Anunt

Primaria Municipiului Suceava anunta intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent,

Anunt

Primaria Municipiului Suceava anunta intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal

Anunt

Au fost emise urmatoarele acte administrative

Anunt

Referat pentru publicarea unui anunț privind vânzarea prin licitație publică deschisă

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor

Anunt

Ședința de îndată a Consiliului Local al municipiului Suceava

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare PUZ

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal și Regulament de urbanism aferent

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal cu Regulament de urbanism aferent

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal și Regulament de urbanism aferent

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal și Regulament de urbanism aferent, pentru PUZ

Anunt

Raportul informării și consultării publicului

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor

Anunt

Dispoziție privind stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor

Anunt

Primaria Municipiului Suceava anunta intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu, iniţiat de SC DEMO-TECH INVEST SRL

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal cu Regulament de urbanism aferent

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor în vederea aprobării în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic Zonal

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor Planului Urbanistic Zonal

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă intenția de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Regulamentul local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal cu Regulament de urbanism aferent

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenția și propunerile documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal și Regulament de urbanism aferent

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal cu Regulament de urbanism aferent

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor în vederea aprobării în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic Zonal

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenția și propunerile documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor în vederea aprobării în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic Zonal

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal

Anunt

Anunț privind vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare a unor bunuri scoase din funcțiune

Anunt

ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE PUBLICĂ, CONCESIUNE

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal

Anunt

Adresă referitoare la comunicarea depăşirii termenului

Anunt

Rezultatele finale la concursul organizat în data de 31.03.2020

Anunt

Au fost emise urmatoarele de decizii de impunere

Anunt

Au fost emise următoarele decizii de impunere

Anunt

ANUNŢ CU PRIVIRE LA PROGRAMUL CU PUBLICUL LA SERVICIUL STARE CIVILA

Anunt

ANUNŢ COLECTIV PENTRU COMUNICAREA PRIN PUBLICITATE

Anunt

Primăria Municipiului Suceava anunță publicul interesat despre intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent

Anunt

Primăria Municipiului Suceava anunță publicul interesat despre intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor

Anunt

ANUNŢ COLECTIV PENTRU COMUNICAREA PRIN PUBLICITATE

Anunt

Au fost comunicate acte administrative

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor

Anunt

Adresa privind depasirea termenului de depunere

Anunt

S-au transmis următoarele adrese

Anunt

S-au emis următoarele DECIZII DE IMPUNERE

Anunt

Primaria municipiului Suceava anunta organizarea unei licitatii

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor

Anunt

Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor

Anunt

Minuta Dezbaterii Publice, Raportul de avizare și Proiectul de hotarâre aferent,

Anunt

ANUNŢ COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor

Anunt

Primăria municipiului Suceava organizeaza în data de 28.01.2020, ora 10:00, la sediul din b-dul 1 Mai, nr. 5A

Anunt

Primaria Municipiului Suceava anunta publicul interesat despre intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal și Regulament de urbanism aferent

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal și Regulament de urbanism aferent

Anunt

Primăria municipiului Suceava organizeaza în data de 28.01.2020, ora 10:00, la sediul din b-dul 1 Mai, nr. 5A

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunță organizarea unei noi licitații

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor

Anunt

Primaria Municipiului Suceava, prin direcţia de specialitate,

Anunt

Anunţ privind emiterea DECIZIILOR DE IMPUNERE PENTRU STABILIREA

Anunt

Primăria Municipiului Suceava anunță finalizarea procesului de intabulare gratuită

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal şi Regulamentul de urbanism aferent

Anunt

Primaria Municipiului Suceava anunta intentia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal cu Regulament de urbanism aferent,

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor.

Anunt

Raportul informării și consultării publicului

Anunt

Rezultatul informării și consultării publicului

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor în vederea aprobării în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic Zonal

Anunt

Municipiul Suceava anunță intenția de închiriere a unui spațiu

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal și Regulament de urbanism aferent

Anunt

Anunţ cu privire la depăşirea termemului

Anunt

Anunţ privind emiterea DECIZIILOR DE IMPUNERE PENTRU STABILIREA

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor în vederea aprobării în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic Zonal

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor în vederea aprobării în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic Zonal

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre demararea procedurii de informare si consultare a publicului

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal și Regulament de urbanism aferent

Anunt

Anunţ privind emiterea DECIZIILOR DE IMPUNERE PENTRU STABILIREA

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor aferente Planului urbanistic zonal

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale - somații

Anunt

Anunţ privind emiterea DECIZIEI DE IMPUNERE PENTRU STABILIREA

Anunt

Anunţ privind emiterea DECIZIEI DE IMPUNERE PENTRU STABILIREA

Anunt

Anunț privind supunerea dezbaterii publice a Proiectului de Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru alte servicii complementare activității de transport, distribuție și furnizarea energiei termice

Anunt

Anunţ privind emiterea DECIZIILOR DE IMPUNERE PENTRU STABILIREA

Anunt

Anunț pentru informarea populației cu privire la

Anunt

Anunţ privind emiterea DECIZIEI DE IMPUNERE PENTRU STABILIREA

Anunt

ANUNŢ COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate a somaţiilor pentru amenzi contravenţionale

Anunt

Tabel cu punctajele obtinute, in ordine descrescatoare, si autorizatiile taxi atribuite pentru transportul de persoane in regim de taxi.

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal și Regulament de urbanism aferent

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor adminsitrative fiscale

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal cu Regulament de urbanism aferent

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrativ fiscale

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenția și elaborarea propunerilor documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent

Anunt

Anunţ privind comunicarea Deciziei de impunere pentru

Anunt

ANUNŢ COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate a înştiinţărilor de poprire - amenzi contravenţionale

Anunt

Raportul informării și consultării publicului

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal și Regulament de urbanism aferent

Anunt

Anunţ pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrativ fiscale - decizii de impunere

Anunt

Rezultatul informării și consultării publicului

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal cu Regulament de urbanism aferent

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor

Anunt

Rezultatele probei practice pentru concursul organizat in data de 26 iunie 2019

Anunt

Rezultatele interviului la concursul organizat in data de 19 iunie 2019

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal cu Regulament de urbanism aferent

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu

Anunt

Comunicare decizii de impunere

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunţă intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor în vederea aprobării în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic Zonal

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal și Regulament de urbanism aferent

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor

Anunt

Lista autovehiculelor fără stăpân sau abandonate

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale - somații

Anunt

Rezultatul informării și consultării publicului

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor în vederea aprobării în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic Zonal

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale - somații

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale - somații pentru amenzi contravenționale

Anunt

Anunţ pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrativ fiscale - decizii de impunere

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenția și propunerile documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunţă intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunţă intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent

Anunt

Comunicare Decizie de impunere

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal inițiat de SC MARBO WOODS SRL

Anunt

Comunicare Decizie de impunere

Anunt

Comunicare Decizie de impunere

Anunt

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale - somații

Anunt

Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate a înștiințărilor de poprire - amenzi contravenționale

Anunt

Comunicare Decizie de impunere

Anunt

Comunicare Decizie de impunere

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal

Anunt

Rezultatul informării și consultării publicului

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale - somații

Anunt

Comunicare Decizie de impunere

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor

Anunt

Anunț colectiv privind obligația de declarare a datelor pentru înscrierea în registrul agricol

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre

Anunt

Comunicare Decizie de impunere

Anunt

RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI referitor la

Anunt

Comunicare Decizie de impunere

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale - somații

Anunt

Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate a înștiințărilor de poprire - amenzi contravenționale

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu

Anunt

Primăria Municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent

Anunt

Anunţ privind transmiterea adresei de înştiinţare, referitoare la depunerea declaraţiei

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale - somații

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunță publicul interesat despre elaborarea propunerilor în vederea aprobării în Consiliul Local al municipiului Suceava

Anunt

Raportul informării şi consultării publicului referitor la

Anunt

Raportul informării şi consultării publicului referitor la

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale - somații

Anunt

Primăria Municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu

Anunt

Primăria Municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor

Anunt

ANUNT PRIVIND OBLIGAŢIA DE A PRESTA

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale - somații

Anunt

Anunţ pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale

Anunt

Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor aferente Planului Urbanistic Zonal

Anunt

Primăria Municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal

Anunt

Comunicare Decizie de impunere

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale - somații

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor aferente Planului Urbanistic Zonal

Anunt

Anunţ pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunță intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor în vederea aprobării

Anunt

Anunţ comunicare acte administrativ-fiscale

Anunt

Anunţ privind comunicarea actului administrativ fiscal

Anunt

Anut comunicare act administrativ fiscal - somatie

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a înștiințărilor de poprire - amenzi contravenționale

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale - somații amenzi contravenționale

Anunt

RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI referitor la

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor în vederea aprobării în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic de Detaliu

Anunt

Primăria Municipiului Suceava anunță

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale - somații

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor în vederea aprobării în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic de Detaliu

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor în vederea aprobării în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic de Detaliu inițiat de SC FIDOCAT CONSTRUCT SRL

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale - somații

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor în vederea aprobării în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic Zonal

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor

Anunt

PRIMARIA MUNICIPIULUI SUCEAVA ANUNTA INTENTIA DE ADOPTARE A PROIECTULUI DE HOTARARE CU PRIVIRE LA PLANUL URBANISTIC ZONAL SI REGULAMENTUL DE URBANISM AFERENT,

Anunt

PRIMARIA MUNICIPILUI SUCEAVA ANUNTA INTENTIA DE ADOPTARE A PROIECTULUI DE HOTARARE CU PRIVIRE LA PLANUL URBANISTIC ZONAL SI REGULAMENTUL DE URBANISM AFERENT,

Anunt

Primăria Municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor în vederea aprobării în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic Zonal

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor

Anunt

Raportul informării şi consultării publicului referitor la

Anunt

Anunţ pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale

Anunt

ANUNȚ COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate a somațiilor pentru amenzi contravenționale

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal

Anunt

Primăria Municipiului Suceava anunţă intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal

Anunt

Anunţ pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale - decizii de impunere

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a înștiințărilor de poprire pentru amenzi contravenționale

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale - somații

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenția și propunerile documentației de urbanism Planului Urbanistic de Detaliu

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenția și propunerile Planului Urbanistic de Detaliu

Anunt

Raportul informării şi consultării publicului referitor la

Anunt

Anunţ pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor în vederea aprobării în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic Zonal

Anunt

Primăria Municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu

Anunt

Primăria Municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor în vederea aprobării în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic Zonal și Regulamentului aferent

Anunt

Ofertă de vânzare teren agricol situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor

Anunt

Anunț pentru consultarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Registrului local al spațiilor verzi din municipiul Suceava

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor în vederea aprobării în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic Zonal

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunţă intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunţă intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenția și propunerile Planului Urbanistic de Detaliu

Anunt

Raportul informării şi consultării publicului referitor la

Anunt

Primăria Municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent

Anunt

Anunt cu privire la înştiinţarea

Anunt

Raportul informării şi consultării publicului referitor la

Anunt

Anunţ pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrativ fiscale

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a înștiințărilor de poprire pentru amenzi contravenționale

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale - somații amenzi contravenționale

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenția și propunerile documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor referitoare la Planul Urbanistic Zonal

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenția și propunerile Planului Urbanistic de Detaliu

Anunt

Primăria Municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal cu Regulament de urbanism aferent

Anunt

Ofertă de vânzare teren agricol situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale - somații

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale - somații

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor în vederea aprobării în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic Zonal

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor în vederea aprobării în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic Zonal

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale - somații

Anunt

Primăria Municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent

Anunt

Primăria Municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Regulamentul local de publicitate

Anunt

Primăria Municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal cu Regulament de urbanism aferent

Anunt

Primăria Municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal și Regulament de urbanism aferent

Anunt

Ofertă de vânzare teren agricol situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor

Anunt

Ofertă de vânzare teren agricol situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor

Anunt

Primăria Municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal cu Regulamentul de urbanism aferent

Anunt

Primăria Municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal

Anunt

Anunt privind elaborarea proiectului de hotărâre privind comunicarea prin mijloace electronice a actelor administrativ fiscale,

Anunt

Anunţ referitor la elaborarea proiectului de hotărâre privind stabilirea

Anunt

Ofertă de vânzare teren agricol situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor

Anunt

Ofertă de vânzare teren agricol situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale - somații

Anunt

Ofertă de vânzare teren agricol situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor

Anunt

Ofertă de vânzare teren agricol situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunţă intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale - somații

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale - somații

Anunt

Ofertă de vânzare teren agricol situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor

Anunt

Ofertă de vânzare teren agricol situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale - somații

Anunt

Primăria Municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal cu Regulament de urbanism aferent

Anunt

Primăria Municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal cu Regulament de urbanism aferent

Anunt

Ofertă vânzare teren extravilan și listă preemptori

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunţă declanşarea procedurii

Anunt

Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrativ fiscale - somaţii amenzi contravenţionale

Anunt

Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate a înştiinţărilor de proprire amenzi contravenţionale

Anunt

Rezultatul informării şi consultării publicului Nr.27109 din 28.07.2017

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunţă intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunţă intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunţă intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent

Anunt

Primăria Municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor referitoare la Planul Urbanistic de Detaliu

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunţă intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu

Anunt

Ofertă de vânzare teren agricol în extravilan şi listă preemptori

Anunt

Ofertă de vânzare teren agricol în extravilan şi listă preemptori

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenția dezbaterii și supunerii spre aprobare în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic de Detaliu

Anunt

Primăria Municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal cu Regulament de urbanism aferent

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale - somații

Anunt

Ofertă de vânzare teren agricol în extravilan şi listă preemptori

Anunt

Ofertă de vânzare teren agricol în extravilan şi listă preemptori

Anunt

Ofertă vânzare teren agricol în extravilan şi listă preemptori

Anunt

Raportul informării şi consultării publicului referitor la

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale - somații

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor referitoare la Planul Urbanistic Zonal

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenția dezbaterii și supunerii spre aprobare în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic de Detaliu

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunţă intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu

Anunt

Primăria Municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor referitoare la Planul Urbanistic Zonal

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenția dezbaterii și supunerii spre aprobare în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic de Detaliu

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale - decizii de impunere

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenția dezbaterii și supunerii spre aprobare în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic de Detaliu

Anunt

Ofertă de vânzare teren agricol în extravilan şi listă preemptori

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunţă intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent

Anunt

Anunț referitor la eliberarea avizului pentru prestarea serviciilor funerare

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale - somații

Anunt

Anunţ atribuire contract pentru prestarea serviciilor de publicitate

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale somații

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunţă intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu

Anunt

Primăria Municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal

Anunt

Raport informare și consultare public aferent PUD

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobare

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenția dezbaterii și supunerii spre aprobare în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic de Detaliu

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunţă intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunţă intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu

Anunt

Anunț de recrutare a șapte poziții de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrativ fiscale somații

Anunt

Primăria Municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal

Anunt

Primăria Municipiului Suceava anunță publicul interesat despre intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal

Anunt

Primăria Municipiului Suceava anunță publicul interesat despre intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal

Anunt

Primăria Municipiului Suceava anunță publicul interesat despre intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal

Anunt

Primăria Municipiului Suceava anunță publicul interesat despre intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a înştiinţărilor de poprire - amenzi contravenţionale

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a înştiinţărilor de poprire - amenzi contravenţionale

Anunt

COMPONENTA INIȚIALĂ A PLANULUI DE SELECȚIE

Anunt

Anunţ atribuire contract pentru prestarea serviciilor de publicitate

Anunt

Ofertă vânzare teren agricol în extravilan şi listă preemtori

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrativ fiscale somatii

Anunt

Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale

Anunt

Anunţ atribuire contract servicii publicitate

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunţă intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunţă intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunţă intenţia de adoptare a a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenţia de adoptare a Planului urbanistic de detaliu

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunță intenția de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrativ fiscale

Anunt

Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicare a actelor adminsitrativ fiscale

Anunt

Anunţ privind rezultatul procedurii de selecţie parteneri în vederea încheierii unui Acord de parteneriat

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a înştiinţărilor de poprire pentru amenzi contravenţionale

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobare

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobare

Anunt

Anunt pentru comunicarea prin publicitate a actului administrativ - fiscal

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobare

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunţă intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu

Anunt

Anunţ selectţie parteneri în vederea încheierii unui acord de parteneriat

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor adminsitrativ fiscale - somatii

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobare

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobare în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic de Detaliu

Anunt

Raport informare şi consultare public aferent PUD

Anunt

Anunţ atribuire servicii de publicitate

Anunt

Oferta vanzare teren in extravilanul Municipiului Suceava

Anunt

Ofertă vânzare teren agricol în extravilan şi listă preemtori

Anunt

Oferta vânzare teren extravilan şi listă preemtori

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobare

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobare

Anunt

Oferte vânzare teren şi liste preemtori

Anunt

Anunţ pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrativ fiscale

Anunt

Primăria Municipiului Suceava anunţă Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu

Anunt

Raportul informării şi consultarii publicului referitor la

Anunt

Primăria Municipiului Suceava anunţă intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobare în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic de Detaliu

Anunt

Intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobare a Planului Urbanistic de Detaliu

Anunt

Ofertă vânzare teren extravilan și listă preemptori

Anunt

Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent

Anunt

Intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, iniţiat de Roșca Nicușor, Roșca Gheorghe si Maria și Roșca Ionuț

Anunt

Ofertă vânzare teren extravilan și listă preemptori

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale – somaţii

Anunt

Ofertă vânzare teren extravilan și listă preemptori

Anunt

Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent, iniţiat de GONTARU ANDREI GELU și GONTARU DANIELA

Anunt

Oferte vânzare teren extravilan și liste preemptori

Anunt

Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu initiat de DARIE FLORIN IULIAN si DARIE TATIANA

Anunt

Ofertă vânzare teren extravilan și listă preemptori

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale – somații amenzi contravenționale

Anunt

ANUNŢ COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate a înştiinţărilor de poprire pentru amenzi contravenţionale

Anunt

Invitaţie de participare în vederea atribuirii contractului ”Servicii de publicitate”- cod CPV: 79341000-6

Anunt

Oferte vânzare teren extravilan și liste preemptori

Anunt

Intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobare a Planului Urbanistic de Detaliu, iniţiat de DARIE FLORIN IULIAN şi DARIE TATIANA

Anunt

Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent, iniţiat de PIȚU IOAN și PIȚU ANCUȚA MĂDĂLINA și FLUTUR GHEORGHE CRISTIAN și FLUTUR PARASCHIVA

Anunt

Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu, iniţiat de CIOBANU-TIMOFTI NICULAIE și CIOBANU-TIMOFTI MARIANA

Anunt

Oferte vânzare terenuri extravilan

Anunt

Intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobare a Planului Urbanistic de Detaliu, iniţiat de Ciobanu Timofti Nicolaie

Anunt

Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu

Anunt

Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu, iniţiat de SĂVUȚA MARIA

Anunt

Ofertă vânzare teren extravilan și listă preemptori

Anunt

Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent, iniţiat de SC DENIS JUNIOR SRL

Anunt

Intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobare a Planului Urbanistic de Detaliu iniţiat de Bădăluță Viorica

Anunt

Încheierea procesului de informare și consultare a publicului cu privire la documentația de urbanism Plan Urbanistic General

Anunt

Intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobare a Planului Urbanistic de Detaliu iniţiat de SAVUȚA MARIA

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale - somaţii

Anunt

Anunţ privind elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal

Anunt

Primaria Municipiului Suceava anunta publicul interesat ca s-a aprobat elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale - somaţii

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale – somații amenzi contravenționale

Anunt

ANUNŢ colectiv pentru comunicarea prin publicitate - acte administrativ fiscale

Anunt

Anunţ de atribuire la procedura de achiziţie publică ”Servicii de publicitate TV”, cod CPV: 79341000-6

Anunt

ANUNŢ privind organizarea evaluării/selecției prealabile a candidaţilor pentru Consiliul de Administraţie al S.C. TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. SUCEAVA

Anunt

Ofertă de vânzare teren extravilan

Anunt

Anunţ vânzare prin licitație publică

Anunt

Intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobare în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic de Detaliu, iniţiat de SC METAL TERMO INDUSTRY SRL

Anunt

Intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobare în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic de Detaliu, iniţiat de ROTARU MARCELA

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale - somaţii

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale - somaţii

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale - somaţii

Anunt

Ofertă de vânzare teren extravilan

Anunt

Anunţ vânzare prin licitație publică

Anunt

Ofertă de vânzare teren extravilan

Anunt

Invitaţie de participare în vederea atribuirii contractului ”Servicii de publicitate TV”- cod CPV: 79341000-6

Anunt

Consultarea și informarea publicului privind documentația de urbanism „Reactualizarea Planului Urbanistic General al municipiului Suceava’’

Anunt

Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal şi a Regulamentului de urbanism aferent

Anunt

Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal şi a Regulamentului de urbanism aferent

Anunt

Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent, iniţiat de SC UCASY BIULDARS SRL

Anunt

Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu, iniţiat de ROTARU SEBASTIAN și ROTARU IULIANA

Anunt

Anunţ vânzare prin licitaţie publică

Anunt

Au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili

Anunt

Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu, iniţiat de SC SOLUTIONS DEVELOPMENT GROUP SRL și SC COMPANY R&V SRL

Anunt

Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu, iniţiat de MUNICIPIUL SUCEAVA

Anunt

Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu, iniţiat de LUCA ANGELA și LUCA ILIE CRISTINEL

Anunt

Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu, iniţiat de LIVADARU LUCIAN MIRCEA și LIVADARU MAGDA și MECHETEI ALEXANDRU

Anunt

Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu, iniţiat de ISMAIL VICTOR și ISMAIL MARIA

Anunt

Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu, iniţiat de SC FIDOCAT CONSTRUCT SRL

Anunt

Intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobare în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic de Detaliu, iniţiat de ROTARU SEBASTIAN

Anunt

Anunţ privind intenţia dezbaterii în Consiliul Local a proiectului de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de parcare cu autotaxare

Anunt

Ofertă de vânzare terenuri extravilan

Anunt

Anunţ de atribuire la procedura ”Servicii de publicitate”, cod CPV: 79341000-6

Anunt

Primaria Municipiului Suceava anunta publicul interesat despre intentia

Anunt

Primaria Municipiului Suceava anunta publicul interesat despre intentia

Anunt

Municipiul Suceava, in calitate de autoritate contractanta,

Anunt

Anunt de atribuire "Servicii de Publicitate"

Anunt

Anunţ privind intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobare în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic de Detaliu

Anunt

Anunţ privind elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal iniţiat de SC UCASY BIULDARS SRL

Anunt

Anunţ privind intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobare în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic de Detaliu

Anunt

Anunţ privind intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobare în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic de Detaliu

Anunt

Ofertă de vânzare teren extravilan

Anunt

Ofertă de vânzare teren extravilan

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale - somaţii

Anunt

Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal şi a Regulamentului de urbanism aferent

Anunt

Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu, iniţiat de Voronca Bogdan- Adrian și Voronca Narcis-Valentin

Anunt

Anunţ privind elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal, iniţiat de GONTARU ANDREI GELU și GONTARU DANIELA

Anunt

Anunţ privind elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal, iniţiat de SC DENIS JUNIOR SRL

Anunt

Anunţ privind elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal

Anunt

Oferte de vânzare teren extravilan

Anunt

Ofertă de vânzare teren extravilan

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale - somaţii

Anunt

Ofertă de vânzare teren extravilan

Anunt

Ofertă de vânzare teren extravilan

Anunt

Anunţ licitaţie pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice

Anunt

Anunţ privind intenţia dezbaterii Planului Urbanistic de Detaliu, iniţiat de VORONCA NARCIS VALENTIN și VORONCA BOGDAN ADRIAN

Anunt

Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal şi a Regulamentului de urbanism aferent

Anunt

Primăria Municipiului Suceava titular al proiectului Plan Urbanistic de Detaliu- Refacere fațade la frontul construit al străzilor Ștefan Cel Mare, Ana Ipătescu și Nicolae Bălcescu ANUNTA

Anunt

Ofertă de vânzare teren extravilan

Anunt

Primaria Municipiului Suceava anunta intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu, iniţiat de POPOVICI DAN

Anunt

Primaria Municipiului Suceava anunta intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu, iniţiat de HRENIUC ȘTEFAN

Anunt

Anunţ selecţie publică de proiecte în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice

Anunt

Anunţ privind elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal, iniţiat de PEDRAZZINI GIUSEPPE și PEDRAZZINI ANGELA

Anunt

Ofertă de vânzare teren extravilan

Anunt

Au fost emise acte administrative fiscale pentru contribuabili persoane fizice si juridice - an fiscal 2015

Anunt

Anunţ privind elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal, iniţiat de SC AMBRO SA

Anunt

Oferte de vânzare terenuri şi liste preemptori

Anunt

Anunţ privind intenţia de modificare şi completare a H.C.L. nr. 66/2008

Anunt

rimaria Municipiului Suceava anunta intentia de a propune Consiliului Local al Municipiului Suceava

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale - somaţii

Anunt

Campanie pentru testarea gratuită a auzului

Anunt

Anunţ licitaţie pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice

Anunt

Anunţ privind intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobare a Planului Urbanistic de Detaliu, iniţiat de POPOVICI DAN

Anunt

Zilele Reciclării în Suceava

Anunt

Oferta vânzare teren şi listă preemptori

Anunt

ANUNŢ COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate - adrese de înfiinţare a popririi şi înştiinţări de poprire - amenzi contravenţionale

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale - somaţii

Anunt

Ofertă de vânzare teren

Anunt

Ofertă de vânzare teren

Anunt

Au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale - somaţii

Anunt

Intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobare a Planului Urbanistic de Detaliu - Refacere fațade

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul municipiului Suceava

Anunt

Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul de Amenajare a Teritoriului Zonal Intercomunal (PATZI)

Anunt

Anunţ privind elaborarea unui PLAN URBANISTIC ZONAL, iniţiat de RÂȘCA OVIDIU

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale - somaţii

Anunt

Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu, iniţiat de NIMIGEAN VICTORIA

Anunt

Anunt privind elaborarea unui Plan Urbanistic de Detaliu initiat de Hreniuc Stefan

Anunt

Anunţ selecţie publică de proiecte în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice

Anunt

Anunţ privind elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal, iniţiat de Negrea Nicușor- Alexandru, Sisiac Marius-Alexandru, Alexandrovici Cazimir și SC MASTERDOM PROFIL SRL

Anunt

AJUTORUL DE ÎNCĂLZIRE A LOCUINŢEI ÎN SEZONUL RECE NOIEMBRIE 2014 - MARTIE 2015

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate - adrese de infiinţare a popririi şi înştiinţări de poprire - amenzi contravenţionale

Anunt

Anunţ privind elaborarea unui PLAN URBANISTIC ZONAL, iniţiat de Jardă Viorel şi Maga Calistrat

Anunt

Publicitate vanzare terenuri in extravilanul Municipiului Suceava

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale somaţii

Anunt

Anunt atribuire Servicii de publicitate 2014

Anunt

Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale somaţii

Anunt

Intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobare a Planului Urbanistic de Detaliu, iniţiat de MORAR IONUŢ CĂTĂLIN

Anunt

ANUNŢ NEGOCIERE DIRECTĂ

Anunt

Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal şi a Regulamentului de urbanism aferent

Anunt

Au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili

Anunt

Intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobare a Planului Urbanistic de Detaliu, iniţiat de CĂLIN PETRE BOGDAN

Anunt

ANUNŢ DE ATRIBUIRE a fondurilor nerambursabile acordate din fonduri publice

Anunt

Aprobarea elaborării unui PLAN URBANISTIC ZONAL

Anunt

ANUNT LICITAŢIE pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat în municipiul Suceava

Anunt

Invitaţie de participare în vederea atribuirii contractului ”Servicii de publicitate”- cod CPV: 79341000-6

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale somaţii

Anunt

Anunţ selecţie publică de proiecte în vederea atribuirii contractelor de finanţare

Anunt

Anunţ de atribuire a fondurilor nerambursabile acordate din fonduri publice

Anunt

ANUNT LICITAŢIE pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat în municipiul Suceava

Anunt

Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 202/2003

Anunt

Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal şi a Regulamentului de urbanism aferent

Anunt

Aprobarea elaborării unui Plan Urbanistic Zonal iniţiat de SC VIVAT CONSTRUCT SRL

Anunt

Au fost emise acte administrative fiscale pentru contribuabili persoane fizice si juridice - an fiscal 2014

Anunt

Au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili

Anunt

Anunţ de participare la selecţia publică de proiecte în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale somaţii

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale somaţii

Anunt

Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu, iniţiat de AFILIPOAEI BOGDAN

Anunt

Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Regulamentul local de publicitate

Anunt

Intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobare a Planului Urbanistic de Detaliu, iniţiat de AFILIPOAIEI BOGDAN

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale somaţii

Anunt

Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre privind acordarea de facilităţi pentru transportul public local

Anunt

Intentia dezbaterii si supunerii spre aprobare a Planului Urbanistic de Detaliu initiat de SC WASHTRANS CLEAN SRL

Anunt

Anunţ publicitate pentru atribuirea contractului de servicii juridice de consultanţă

Anunt

Au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili

Anunt

Au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili

Anunt

ANUNŢ REFERITOR LA ELABORAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL FISCAL 2014

Anunt

Au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili

Anunt

ANUNŢ CU PRIVIRE LA DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE CARE TREBUIE SĂ ÎNSOŢEASCĂ CEREREA DE ACORDARE A AJUTORULUI DE ÎNCĂLZIRE A LOCUINŢEI

Anunt

Anunt cu privire la intentia de a propune Consiliului Local al Municipiului suceava

Anunt

Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu, iniţiat de SC COMPLEX ZIMBRUL SRL

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale somaţii

Anunt

Anunţ de atribuire la procedura "Servicii de publicitate"

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale somaţii

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale somaţii

Anunt

Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal şi Regulamentul de urbanism aferent

Anunt

Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu, iniţiat de SC UCASY BIULDARS SRL

Anunt

Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu, iniţiat de BARANAI BOGDAN DANIEL

Anunt

Invitaţie de participare în vederea atriburii contractului "Servicii de publicitate"

Anunt

Dezbaterea şi supunerea spre aprobare în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic de Detaliu, iniţiat de NIMIGEAN VICTORIA

Anunt

Anunţ privind intenţia de a propune Consiliului Local al Municipiului Suceava atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public local de persoane

Anunt

Supunerea spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Suceava a Regulamentului de autorizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă

Anunt

Au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili

Anunt

Dezbaterea şi supunerea spre aprobare în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic de Detaliu iniţiat de BARANAI BOGDAN DANIEL

Anunt

Dezbaterea şi supunerea spre aprobare în Consiliul Local al municipiului Suceava a unui Plan Urbanistic de Detaliu, iniţiat de SC COMPLEX ZIMBRUL SRL

Anunt

Dezbaterea şi supunerea spre aprobare în Consiliul Local al municipiului Suceava a unui Plan Urbanistic de Detaliu iniţiat de SC UCASY BIULDARS SRL

Anunt

Anunţ privind declanşarea procedurii de atribuire a autorizaţiilor taxi pentru transportul de persoane în regim de taxi

Anunt

Au fost emise acte administrative fiscale pentru contribuabili persoane fizice si juridice - an fiscal 2013

Anunt

Anunt pentru elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal

Anunt

Anunţ privind intenţia de modificare a tarifelor pentru transportul public local de călători

Anunt

Anunţ privind elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal

Anunt

Declanşarea procedurii de atribuire a autorizaţiilor taxi pentru transportul de persoane în regim de taxi

Anunt

Declanşarea procedurii de atribuire a autorizaţiilor taxi pentru transportul de bunuri şi mărfuri în regim de taxi

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale somaţii

Anunt

Au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili

Anunt

Anunţ privind solicitarea avizului de mediu - proiect PUZ Curtea Domnească

Anunt

Anunţ privind elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal

Anunt

Anunţ privind intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre - Plan Urbanistic Zonal şi Regulament de urbanism aferent – Cimitir Iţcani

Anunt

Anunţ de atribuire la licitaţia deschisă

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale somaţii

Anunt

Anunţ de participare la licitaţia deschisă în vederea atribuirii contractului ”Servicii de publicitate în presa locală-săptămânal”

Anunt

Au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili

Anunt

Anunţ dezbatere publică Plan Urbanistic Zonal Cimitir Iţcani - finalizarea Raportului de Mediu

Anunt

Anunţ de atribuire Servicii de publicitate 2012

Anunt

Au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili

Anunt

Anunţ intenţie de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal şi Regulamentul de urbanism aferent pentru construire unui complex multifuncţional

Anunt

Au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili

Anunt

Anunţ şedinţă dezbatere publică Plan Urbanistic Zonal - Cimitir Iţcani

Anunt

Anunţ privind solicitarea obţinerii avizului de mediu - PUZ Cimitir Iţcani

Anunt

Anunţ privind elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal pentru construirea unui cimitir-Iţcani

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale somaţii

Anunt

Au fost emise acte administrative fiscale pentru contribuabili persoane fizice si juridice - an fiscal 2012

Anunt

Anunţ de participare la licitaţia deschisă în vederea atribuirii contractului ”Servicii de publicitate”- cod CPV: 79341000-6

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunţă publicul interesat că a fost aprobat elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal pentru construirea unui complex multifuncţional

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate somaţii - amenzi contravenţionale

Anunt

Au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale emise pentru persoane juridice

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale emise pentru persoane juridice

Anunt

Anunţ intenţie de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal şi Regulamentul de urbanism aferent pentru construirea unei baze sportive

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate somaţii - amenzi contravenţionale

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale emise pentru persoane juridice

Anunt

Anunţ intenţie de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal şi Regulamentul de urbanism aferent pentru construirea unei locuinţe

Anunt

Au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili

Anunt

Proiectului Bugetului Local al Municipiului Suceava pentru anul 2012

Anunt

Au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili

Anunt

Anunţ intenţie de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal şi Regulamentul de urbanism aferent pentru dezvoltarea unui mic ansamblu de locuinţe

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunţă publicul interesat că a fost aprobat elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal pentru construirea unei locuinţe şi anexe cu regim mic de înălţime

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale emise pentru persoane juridice

Anunt

Au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili

Anunt

Au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili

Anunt

Primaria municipiului Suceava anunta intentia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal şi Regulament de urbanism aferent

Anunt

Primaria municipiului Suceava anunta publicul interesat ca a fost

Anunt

Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate, somatii - persoane juridice

Anunt

Au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili

Anunt

Anunţ de atribuire la licitaţia deschisă ”Servicii de publicitate”

Anunt

Anunţ cu privire la intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre pentru aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL şi Regulamentului de urbanism aferent pentru dezvoltarea unui cartier locuinţe

Anunt

Anunţ cu privire la intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre pentru aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL şi Regulamentului de urbanism aferent - cartier locuinţe

Anunt

ANUNŢ cu privire la aprobarea elaborării unui Plan Urbanistic Zonal

Anunt

ANUNŢ cu privire la aprobarea elaborării unui Plan Urbanistic Zonal

Anunt

Au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili

Anunt

Anunţ de participare la licitaţia deschisă în vederea atribuirii contractului ”Servicii de publicitate”- cod CPV: 79341000-6

Anunt

Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate, somatii a actelor administrative fiscale emise pentru persoane juridice

Anunt

ANUNŢ cu privire la aprobarea elaborării unui Plan Urbanistic Zonal

Anunt

ANUNŢ cu privire la aprobarea elaborării unui Plan Urbanistic Zonal

Anunt

ANUNŢ cu privire la intenţia de adoptare a PLANULUI URBANISTIC ZONAL şi Regulamentului de urbanism aferent pentru dezvoltarea unui cartier de locuinţe si funcţiuni complementare locuirii

Anunt

Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate, somatii a actelor administrative fiscale emise pentru persoane juridice

Anunt

ANUNŢ privind afişarea Proiectului Bugetului General Consolidat al Municipiului Suceava pentru anul 2011

Anunt

Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate somaţii-amenzi contravenţionale

Anunt

Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale emise pentru persoane fizice

Anunt

Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale emise pentru persoane juridice

Anunt

În 3 - 4 Decembrie, spune adio deşeurilor electrice, electronice şi electrocasnice!

Anunt

Anunţ cu privire la intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre pentru aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL şi Regulamentului de urbanism aferent - COMPLEX SPORTIV

Anunt

ANUNŢ privind dezbaterea proiectului de hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului de autorizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă pe raza municipiului Suceava

Anunt

ANUNŢ REFERITOR LA ELABORAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL FISCAL 2011

Anunt

Anunţ privind distribuirea alimentelor din stocurile de intervenţie comunitară

Anunt

Anunţ de atribuire

Anunt

Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale emise pentru persoane juridice

Anunt

Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale emise pentru persoanele fizice

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale emise pentru persoane fizice

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale emise pentru persoane juridice

Anunt

Au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili

Anunt

Anunţ dezbatere proiect privind aprobarea unor reglementări referitoare la organizarea şi desfăşurarea transportului de persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi

Anunt

Anunt de participare la licitatia deschisa in vederea atribuirii contractului „Servicii de publicitate”, cod CPV:79341000-6

Anunt

Au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale emise pentru persoane juridice

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale emise pentru persoane juridice

Anunt

Anunţ distribuţie alimente

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale emise pentru persoane juridice

Anunt

ANUNŢ privind DECLANŞAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE A AUTORIZAŢIILOR TAXI PENTRU TRANSPORTUL DE PERSOANE ÎN REGIM DE TAXI ÎNCEPÂND CU DATA DE 9.11.2009

Anunt

Anunţ referitor la proiectul de hotărâre privind stabilirea tarifelor abonamentelor pentru serviciul de transport public local de călători practicate de S.C. Transport Public Local S.A. Suceava

Anunt

ANUNŢ REFERITOR LA ELABORAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL FISCAL 2010

Anunt

Anunţ referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea transportului public local

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale emise pentru persoane fizice

Anunt

Au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili

Anunt

Al doilea anunt public privind depunerea la ARPM Bacau a primei sesiuni a Planului Integrat de Dezvoltare Urbana a Municipiului Suceava

Anunt

Anunt public privind depunerea la ARPM Bacau a primei sesiuni a Planului Integrat de Dezvoltare Urbana a Municipiului Suceava

Anunt

Anunt cu privire la intentia de adoptare a unui proiect cu caracter normativ

Anunt

Anunt de atribuire la licitatia deschisa in vederea atribuirii contractului „Servicii de publicitate”, cod CPV:79341000-6

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale emise pentru persoane juridice

Anunt

Anunt cu privire la intentia de adoptare a unui proiect cu caracter normativ

Anunt

Au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili

Anunt

Au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili

Anunt

OFERTĂ DE VÂNZARE ACŢIUNI PRIN LICITAŢIE CU STRIGARE

Anunt

Au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili

Anunt

Anunt de participare la licitatia deschisa in vederea atribuirii contractului ”Servicii de publicitate”

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale emise pentru persoane fizice

Anunt

PUZ ZONA CENTRALA

Anunt

OFERTĂ DE VÂNZARE ACŢIUNI PRIN LICITAŢIE CU STRIGARE

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale emise pentru persoane fizice

Anunt

Au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili

Anunt

Au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili

Anunt

Au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili

Anunt

Au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili

Anunt

AU FOST EMISE ACTE ADMINISTRATIVE FISCALE

Anunt

Au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili

Anunt

Au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili

Anunt

Declansarea procedurii de atribuire a autorizatiilor taxi permanente

Anunt

Rapoarte de evaloare servicii publicitate

Anunt

Au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili

Anunt

DECLANSAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE A AUTORIZATIILOR TAXI

Anunt

Selectie publica de oferte

Anunt

Licitatia deschisa

Anunt

Selectie publica de oferte

Anunt

Dezbatere publica reglementari transport in regim de taxi

Anunt

Selectie publica de oferte

Anunt

Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2008 - dezbatere publica

Anunt

Bugetul local pentru anul 2008 - proiect

Anunt

Au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili

Anunt

Verificare autorizatii taximetristi independenti si operatori de transport

Anunt

Targul de turism al Bucovinei

Anunt

Selectie publica de proiecte

Anunt

Sedinta publica de licitatie

Anunt

Situatia nr.de autorizatii taxi permanente disponibile pentru operatorii de transport - Legea 265

Anunt

Au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili

Anunt

Sedinta publica de licitatie

Anunt

Situatia nr.de autorizatii taxi permanente disponibile pentru operatorii de transport - luna iulie

Anunt

Licitatie concesionare teren pentru amplasarii unor stalpi de sustinere retea TV,Internet,telefonie

Anunt

Situatia nr.de autorizatii taxi permanente disponibile pentru operatorii de transport - luna aprilie

Anunt

Reluarea declansarii procedurii de atribuire a autorizatiilor taxi permanente

Anunt

Au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili

Anunt

Reluarea declansarii procedurii de atribuire a autorizatiilor taxi permanente

Anunt

Reluarea declansarii procedurii de atribuire a autorizatiilor taxi permanente

Anunt

Au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili

Anunt

Declansarea procedurii de atribuire a autorizatiilor taxi permanente

Anunt

Au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili

Anunt

Au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili

Anunt

Reluarea declansarii procedurii de atribuire a autorizatiilor taxi permanente

Anunt

Au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili

Anunt

Reluarea declansarii procedurii de atribuire a autorizatiilor taxi permanente

Anunt

Reluarea declansarii procedurii de atribuire a autorizatiilor taxi permanente

Anunt

Reluarea procedurii de atribuire a autorizatiilor taxi permanente

Anunt

Inchiriere tonete destinate comercializarii de carte-presa si flori naturale

Anunt

Modificarea termenelor referitoare la procedura de atribuire a autorizatiilor taxi

Anunt

Declansarea procedurii de atribuire a autorizatiilor taxi permanente

Anunt

Inchide